Inarin koulukiinteistön kuntotutkimuksen raportti valmis alkuvuodesta 2019

julkaistu: to 13.12.2018 klo 15:30


Inarin koulukiinteistön B-rakennuksen remontti valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Pohjois-Suomen Betoni –ja Maalaboratorio Oy jatkaa Inarin koulukiinteistön kuntotutkimuksia kuluvalla viikolla (vko 50). Rakennetutkimuksia tukevat sisäilmamittaukset (mikrobit ja haihtuvat orgaaniset kaasut, VOC) tehdään remontin valmistumisen (vko 51) jälkeen tammikuun alussa. Koulurakennuksen kuntotutkimus on laaja kokonaisuus erilaisia rakenne-, kosteus- ja olosuhdemittauksia yhdistettynä laajaan taustamateriaaliin. PBM Oy laatii tutkimustuloksista raportin toimenpide-ehdotuksineen, kun kaikki tutkimukset on tehty ja tulokset analysoitu. Yksittäisiä mittaustuloksia ei esitetä kokonaisuudesta irrallaan. Alustavan ilmoituksen mukaan raportti valmistuu tammikuun 2019 loppuun mennessä. Inarin kunnan sisäilmatyöryhmä tiedottaa tutkimustuloksista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä raportin valmistuttua.

Oireilmoitusten ja kyselyjen perusteella koulukiinteistön sisäilmassa koetaan olevan ongelmia. Tutkimustulosten valmistuttua kunta pääsee tekemään kokonaisarvion tilanteesta ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet. Kunta selvittää mahdollisia väistötiloja Inarin kylällä edelleen.

Terveydensuojeluviranomainen muistuttaa edelleen myös henkilökuntaa ja vanhempia kääntymään terveydenhuollon puoleen mikäli oma tai lapsen terveydentila huolestuttaa. Lapset saadaan näin ohjattua hoito- ja tutkimustarpeen arvioivalle lääkärille. Oireilu on aina merkki jostain ja on erittäin tärkeää, ettei mikään perussairaus tai muu syy jää huomaamatta ja hoitamatta tämän sisäilmaprosessin aikana. Vuoden 2019 alussa arvioidaan myös tarvetta teettää työterveyslaitoksen sisäilmastokysely henkilöstölle sekä THL:n oirekysely koululaisille.

Mikäli jokin asia huolestuttaa esimerkiksi kotona, niin kuntalaisilla on terveydensuojelulain mukainen oikeus pyytää kunnan terveydensuojeluviranomaiselta maksuton asumisterveystarkastus.

Terveydensuojeluviranomainen suosittelee koululle ja monitoimitalolle edelleen aktiivista ikkunatuuletusta tehokkaalla läpivedolla etenkin, jos jonkun tilan ilma koetaan tunkkaiseksi.