Inarin koulukiinteistön korjaukset

julkaistu: pe 22.02.2019 klo 11:17


Inarin koulukiinteistössä tehtävät toimenpiteet:

Ilmanvaihdon säätö ja kuitulähteiden kartoitus

Koulukiinteistön kuntotutkimusraportin mukaan suurin sisäilmanlaatua heikentävä ja kiireellisin toimenpiteitä aiheuttava tekijä on sisäilmassa havaitut eristevillakuidut. Tilapalvelu on tilannut AirVisionilta ilmanvaihdon säädön ja kuitulähteiden kartoituksen.

Ilmamäärien tasapainotusta on nyt tehty ja tällä hetkellä on vain hyvin pieniä paine-eroja ulkoilmaan nähden. Lähtötilanne oli hyvinkin poikkeava, B-talon puolella Tammukoissa oli jopa 12 pascalin alipaine, vaikka IV-kone ei ollut käynnissä (ilmaa poistui rakennuksen sisäisen ilmavuodon kautta).

Läpiviennit tiivistetään, kunhan ne on ensin kaikki kartoitettu. Tämä vaatii jonkin verran alakattojen purkamista ja uudelleen rakentamista.

Kuitulähde on siis hyvinkin pitkälle varmistunut. Alipaineinen ilmanvaihto on ”repinyt” yläpohjan huonosti tiivistetyistä läpivienneistä (puhallus)villoista kuituja. Kuitupölyä oli havaittavissa alakattojen yläpinnoilla. Sieltä kuitu on poistoilmavirtauksien mukana siirtynyt IV-koneeseen ja pyörivällä kennolla oleva järjestelmä on taas johtanut siihen, että kuitu leviää koko rakennukseen. Kanavissa ei kuitua ollut merkittävissä määrin. Kun ilmanvaihto saadaan tasapainoon, rakenteista ei enää pitäisi tulla ilmaan epäpuhtauksia.Osa oireista voi johtua edellä mainituista kuitulaskeumista. Sisäilman mikrobimittauksissa ei ollut mitään poikkeavaa. Työterveyshuollon mukaan suurin osa henkilöstön oireista on hengitystieoireita. Ilmanvaihdon säätö saattaa siis helpottaa oireita.

Viemäriliitosten vuodot

Terveydenhoitotilojen hajuongelmaa selvitettäessä havaittiin, että viemäriliitoksissa on vuotoja. Viemärikaasut voivat aiheuttaa oireilua ja terveyshaittaa. Ongelman laajuus selvitetään ja liitokset tiivistetään. Koululla on käyty Tilapalvelun toimesta 13.2.tutkimassa viemärijärjestelmän ongelmia ja ne korjataan ensi tilassa.

Siivouksen taso

Siivottavuuteen on edelleen kaikkien tilojen käyttäjien kiinnitettävä huomiota.

Väistötilat

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksesta on vapautunut kolme kokoustilaa. Ensimmäinen tila on jo käytössä 18.2.alkaen ja kaksi muuta tilaa 18.3.alkaen. Opetusta siirretään Sajokseen niin, että koulun tiloissa oireilevat henkilöt pääsevät väistötiloihin. Koululla käydään ruokailemassa.

Kouluterveydenhoitaja ohjaa lääkärin vastaanotolle, jossa oireet tutkitaan ja lääkäri arvioi hoidontarpeen ja tarpeen siirtyä väistötiloihin. Samoin henkilöstön osalta työterveyslääkäri tekee arvion hoidontarpeesta sekä työtilan vaihtamisesta.

Varhaiskasvatuksen osalta toimitaan väistötiloissa. Urbi siltamyymälässä ja Tammukoille on vuokrattu omakotitalo.

Kunnanjohtaja on käynnistänyt virkavalmistelun väistötilojen hankkimiseksi ja muiden vaihtoehtojen selvittämiseksi Inarin koulutoiminnan järjestämisen tulevaisuudesta. Sisäilmatyöryhmän rooli on tässä vaiheessa edistää Inarin koulun sisäilma-asian parantamista ja koota tietoa tilojen käyttäjille.

Oirekysely ei tässä vaiheessa ole perusteltu, sillä tiedetään, että oireita on.

Genano-ilmanpuhdistimia on lisätty varhaiskasvatuksesta koulun puolelle. Kokeilussa olleet UniqAirin laitteet on palautettu toimittajalle. Ilmanpuhdistimia hankitaan koululle lisää tarpeen mukaan.

Sisäilmatyöryhmä