Inarin kirkonkylän taajaman parannustyöt meneillään

22.06.2020

Lapin ELY-keskuksen tiedote

Valtatien 4 parantamistyöt Inarin taajamassa ovat meneillään.  Rakennustyöt aloitetiin toukokuun alussa nykyisen valaistuksen purkamisella, ja nyt jatketaan reunakivien purkamista. Rakentaminen alkaa heti, kun lumet ovat sulaneet. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan lokakuun loppuun mennessä.

Kesän aikana uusitaan kevyen liikenteen väyliä erottamalla ne piha-alueista kiveyksillä ja graniittipylväillä. Uutta kevyen liikenteen väylää rakennetaan Menesjärven tiehaaran ja Juutuajoen välille 180 metrin matkalle. Sarviniementien, Postimaantien ja Nukkumajoen risteysalueille rakennetaan saarekkeita ja taajaman valaistus uusitaan. Valtatie 4 päällystetään uudelleen Nukkumajoelta Sarviniemen tiehaaraan.

Myös liikekiinteistöjen piha-alueita parannetaan uusilla liittymillä ja paikoitusalueilla. Hankkeessa peruskorjataan myös katuverkkoa Inarin ja Ivalon taajamissa. Inarin taajaman parantamisella sujuvoitetaan liikennettä, parannetaan liikenneturvallisuutta sekä keskustan viihtyvyyttä.

Hankkeen urakkahinta on 2 251 000 M€. Hankkeelle on myönnetty EAKR-rahoitusta. Kustannuksiin osallistuu Lapin ELY-keskuksen lisäksi myös Inarin kunta. Urakoitsijana toimii Destia Oy.

LISÄTIETOJA:

Projektipäällikkö Antero Erkinjuntti, puh 0295 037 217, antero.erkinjuntti(at)ely-keskus.fi

Inarin kirkonkylän tieliikennejärjestelysuunnitelmat kartalla

Inarin kunnan kaavatiet:

Suunnitelmakartta
Suunnitelmakartta_Muutos
Tyyppipoikkileikkaus

Nukkumajoki

Yleiskartta
Suunnitelmakartta
Pituusleikkaus
Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset
Paalukohtaiset poikkileikkaukset

VT 4 Inarin taajama

Yleiskartta
Suunnitelmakartta 1
Suunnitelmakartta 2
Suunnitelmakartta 3

Suunnitelmakartta 4- Sarviniementie
Suunnitelmakartta 5- Posti-Matintie-Siulatie
Tyyppipoikkileikkaukset - Vt4
Tyyppipoikkileikkaukset - J1
Tyyppipoikkileikkaukset- Sarviniementie
Tyyppipoikkileikkaukset - Posti-Matintie
R -12-1
Tieympäristökartta R 12-2
Tieympäristökartta R 12-3 
Havainnekuva

 

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: