Inarilaiset aktiivisia osallistuvassa budjetoinnissa- ideoita 19 kappaletta

julkaistu: to 11.07.2019 klo 12:49


Mitä voisimme yhdessä toteuttaa, jotta Inarissa olisi vielä parempi asua?

- Inarilaisten esitykset osallistavaan budjetointiin

Inarin kunnassa kokeillaan ensimmäistä kertaa osallistuvaa budjetointia vuoden 2019 aikana. Kevään aikana inarilaisia pyydettiin lähettämään ideoita 10 000 euron määrärahan käyttöön. Esityksiä pyydettiin samoin nuorisovaltuustolta, vammaisneuvostolta ja vanhusneuvostolta. Kaikkiaan esityksiä saatiin 19 kappaletta. Kunnanhallitus valitsee syksyllä parhaat toteuttamiskelpoiset ideat.

Kuntalaisten esitykset

Septitankin tyhjennyspisteitä Inarin kunnan alueelle

Ulkokuntoilulaitteita Ivalon kylälle

Inarin koulun pihalle kotarakennus tulipaikkoineen

Joulupuiston rakentaminen entisen tullin viereen

Paikallislehti Inarilaisen (kunnan tiedotteet) jako kaikkiin talouksiin kerran kuussa

Mukkavuopajan veden puhdistaminen ja Mukkavuopajan virkistysreitin parannustyöt

Inarin kirkonkylän kalasatama-alueen siistiminen ja Sahanrannan edustan raivaus laudoista

Talviuintipaikka eli avanto Inarin kirkonkylälle

Tenniskenttä, ulkopelikenttä Inarin kirkonkylälle

Perusterveydenhuollon asiakasraadin perustaminen

Digitaaliset lapsen kasvun kansiot varhaiskasvatukseen

Ivalon koirapuiston laajennus- ja parannustyöt

Joenpuoleinen terassi ikäihmisille Männikön palvelukotiin

Järjestöjen ja toimielinten esitykset

Inarin kunnan nuorisovaltuusto- Inarin kirkonkylälle vapaa-ajanviettopaikka, jossa skeittiparkki, Sajoksen ja leikkikentän läheisyyteen

Inarin Kehitysvammaisten tuki ry- polkupyörän hankinta liikuntarajoitteisille

Inarin kunnan vanhusneuvosto- vanhusneuvoston kyläkierrokset, virike- ja keskustelutilaisuudet, ikäihmisten ja vammaisten päivätanssit

Ivalon Eläkeläiset Ry- koulutus, neuvonta- ja keskustelutilaisuudet jätteidenlajittelusta Ivalossa, Inarissa sekä muissa kylissä

Inarin kunnan vammaisneuvosto- esteetön liikuntapuisto Ivaloon ja esteettömiin lähimatkailua palveleviin liikuntareitteihin panostaminen

Ivalon Latu – Ivalon tapahtumatorin kehittäminen rakentamalla kiinteitä liikuntavälineitä

Harrastajateatteri iValoiset- äänentoistolaitteiden (headset) hankinta teatterin toimintaan

Kiitos kaikille ideoista!