Inarijärven aarteet -hankkeen ensimmäinen kylätilaisuus pidettiin Inarissa

11.02.2020

Tiistaina 4.2.2020 järjestettiin Inarin kirkonkylällä Hotelli Inarin kabinetissa Inarijärven aarteet, kansainvälisen kestävän matkailun toimintamalli -hankkeen ensimmäinen kylätilaisuus, johon osallistui parikymmentä kyläläistä. Kyläläiset kertoivat matkailun hyödyistä ja haitoista sekä tulevaisuuden haaveista ja peloista.

Tilaisuuden aluksi hankekoordinaattori Elina Ahola kertoi hankkeen taustoista ja tavoitteista, minkä jälkeen Inarin kunnan edustaja Marja Männistö kertoi alueen kehittämissuunnitelmista ja Aimo Leppäkangas Metsähallitukselta kertoi Metsähallituksen reittien ja rakennelmien kehityksestä alueella.

Puheenvuorojen jälkeen Markku Nissi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Rovaniemen toimistosta alusti kyläläisten ryhmätyöskentelyä. Ryhmätyöskentelyssä käytiin läpi neljä teemaa matkailuun liittyen: haaveet ja unelmat, tulevaisuuden pelot ja haasteet, hyödyt ja maksimointikeinot sekä haitat ja lieventämiskeinot. Kyläläiset jaettiin neljään ryhmään ja jokainen ryhmä sai keskustella kustakin teemasta. Kyläläisten huomiot ja näkemykset kirjattiin ylös ja käytiin lopuksi yhdessä läpi.

Inarin kirkonkylän kylätilaisuuden anti tulee osaksi hankkeessa Inarijärven alueelle muodostettavaa kansainvälisen kestävän matkailun toimintamallia. Kylätilaisuuksien lisäksi Inarijärven aarteet –hankkeessa jaetaan tietoa kestävän kehityksen mahdollisuuksista matkailuyrityksille ja paikallisyhteisölle. Hankkeessa käsitellään kaikkia kestävän kehityksen osa-alueita eli sosiaalista, kulttuurista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä yrityksille suunnattujen infopakettien ja suunnittelutyöpajojen kautta sekä paikallisyhteisöille suunnattujen kylätilaisuuksien kautta. Hankkeen aikana järjestetään yhteensä 4 kylätilaisuutta.

Kiitämme kyläläisiä tilaisuuteen osallistumisesta!

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: