Europarlamenttivaalit toimitetaan Suomessa sunnuntaina 9. päivänä kesäkuuta 2024

10.05.2024

Europarlamenttivaalit 2024 Inarin kunnassa

Europarlamenttivaali toimitetaan sunnuntaina 9. päivänä kesäkuuta 2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.5.-4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.-1.6.2024.  
Kuulutus europarlamenttivaaleista 2024 Inarin kunnassa 

Äänioikeus  

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt
a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut Digi- ja väestötietovirastolle otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa. Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan). Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa. Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti Digi- ja väestötietovirasto laatii äänioikeutetuista äänioikeusrekisterin ja jokaiselle rekisteriin otetulle, jonka osoite on tiedossa, postitetaan ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), jossa kerrotaan missä ja milloin voi äänestää. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi Viestit-palvelun, äänioikeusilmoitus lähetetään ainoastaan sähköisesti. Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää.

Äänestäminen
 

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä.  

Äänestäminen vaalipäivänä
Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. 

Äänestäminen ennakkoon
Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.  

Henkilöllisyys on todistettava kuvallisella henkilöllisyystodistuksella  
Ota mukaan äänestyspaikalle ehdottomasti henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti, passi tai vastaava kuvallinen asiakirja.  Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit saada lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin.  


VAALITOIMITUS VAALIPÄIVÄNÄ  

Vaalitoimitus suoritetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9.00–20.00 alla luetelluissa paikoissa.  
001 Ivalon äänestysalue  
Inarin kunnantalo

003 Törmäsen äänestysalue
Törmäsen keidas

005 Nellimin äänestysalue  
Nellimin kerhotalo

007 Inarin äänestysalue  
Saamelaiskirjasto, Sajos

008 Kaamasen äänestysalue
Kaamasen kievari, rivitalo as.

011 Sevettijärven äänestysalue
Sevettijärven koulu  Ennakkoäänestys suoritetaan seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa  
 

Äänestyspaikat ja aikataulu    

Inarin kunnan pääkirjasto, Ivalo  
Piiskuntie 4  IVALO    

ke - pe 29.-31.5.2024 klo 9 - 18  
la - su    1.-2.6 .2024 klo 10 - 16  
ma - ti    3.- 4.6.2024 klo 9 – 18    

Inarin saamelaiskirjasto / Sajos  
Menesjärventie 2 A  INARI    

ke - to   29.-30.5.2024  klo 12 - 17
pe         31.5.2024       klo 12 - 16  
ma - ti      3.- 4.6.2024   klo 12 - 19  

Ennakkoäänestysauto (kirjastoauto) kiertää seuraavasti    
Kiertävän äänestysauton (kirjastoauto) pysäkit ja aikataulu:  

Keskiviikko 29.5.2024 Lisma, Lemmenjoki, Menesjärvi, Nellim  

Lisma  klo   9.00–10.15
Lismantie 2046, LISMA

Lemmenjoki/Ahkun tupa  klo 11.30–12.30
Lemmenjoentie 1030, LEMMENJOKI

Menesjärvi, Korpikartano klo 13.00–14.30
Meneskartanontie 71, MENESJÄRVI

Nellimin erähotellin piha klo 16.00–17.00  
Nellimintie 4230, NELLIM  

Torstai 30.5.2024 Näätämö, Sevettijärvi, Partakko, Kaamanen  

Näätämön kauppa klo 11.00–12.30
Sevettijärventie 12200 NÄÄTÄMÖ

Sevetin koulu klo 13.00–14.30
Sevettijärventie 9076, SEVETTIJÄRVI

Supru klo 15.00–15.30
Sevettijärventie, SUPRU

Partakko, Jounila klo 16.00–17.00
Käyräniementie 11, PARTAKKO

Kaamanen klo 17.45-18.45
Kaamasentie 2855, KAAMANEN  

Perjantai 31.5.2024 Riutula-Angeli  

Keisilahti klo 11.00–11.45
Keisilahdentie 131, RIUTULA

Seittimukka klo 12.00–13.15
KETTUJOKI

Terstontien tienhaara klo 13.30–14.30
Angelintie

Angeli klo 16.00–17.30
Angelintie 6090, ANGELI  

Maanantai 3.6.2024 Kuttura ja Saariselkä  

Kuttura klo 12.00-13.00
Kutturantie 4015, KUTTURA

Siulan piha-alue klo 14.00–18.00
Kelotie 2, SAARISELKÄ  Kotiäänestys  


Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse yleiseen ennakkoäänestys- eikä vaalipäivän äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysalueen äänioikeusrekisteriin hänet on merkitty. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys suoritetaan sopimuksen mukaan ennakkoäänestysaikana.   Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti tai puhelimitse numeroon 040 569 8912. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Inarin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Piiskuntie 2, 99800 IVALO ja sähköpostiosoite: vaalit@inari.fi Lomakkeita kirjallista ilmoitusta varten on saatavana Inarin kunnantalolla neuvonnassa arkisin klo 9–11 sekä kunnan kotisivulla www.inari.fi

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja varuskunnissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt. Inarin kunnassa laitosäänestys terveyskeskuksen vuodeosastolla, palvelukoti Männikössä, palvelukeskus Koivikossa, Attendo Auroran hoivakodissa sekä Ivalon varuskunnassa suoritetaan ennakkoäänestysaikana.

Kirjeäänestys ulkomailta

Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Äänestäjä tilaa itse materiaalin. Lisätietoa: https://vaalit.fi/kirjeaanestys

Neuvonta äänestäjille

 

Valtakunnallisista palvelunumeroista voit kysyä vaaleihin ja äänestämiseen liittyvistä  asioista. Numerot ovat maksuttomia.

Vaalipalvelunumero äänestäjille: 0800 9 4770  
WhatsApp-viestipalvelu: 050 438 8730

Inarin kunnan vaalijärjestelyistä voit kysyä: vaalit@inari.fi, vaalipuhelimesta 040 569 8912 tai viestintä ja yhteistoimintapäällikkö Anne-Marie Kalla, p. 040 723 0697.

INARIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Puheenjohtaja Juha Saari 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: