ELY:n tulvatiedote 2/2018; Lämpöaalto sulattaa Lapin lumet

julkaistu: ke 09.05.2018 klo 12:53


Ivalojoella tulvahuippu saavutetaan 12. - 15.5. Tuolloin Ivalossa vedenkorkeus on ennusteiden mukaan keskimääräisen tulvan korkeudella tai hieman sen ylitse. Tulvan ei kuitenkaan arvioida aiheuttavan sanottavaa haittaa.

Lännestä saapunut lämpöaalto on juuri nyt käynnistänyt lumien voimakkaan sulamisen. Lapin alueella tulvista näyttäisi tulevan tavanomaista suuremmat. Samanaikaisesti laajalta alueelta sulavat lumet nostavat vedenkorkeudet monin paikoin yli keskimääräisen tulvakorkeuden.

Simojoella tulvat jäivät tavanomaiselle tasolle eikä vahinkoja ole syntynyt. Pientä vedenpinnan nousua voi vielä esiintyä Simon kohdalla, mutta jo lähipäivinä vedenpinta lähtee laskemaan kohti kesävedenkorkeuksia.

Pahin tulvatilanne tässä vaiheessa näyttäisi syntyvän Tornionjoella Tornion kaupungin alueelle. Torniossa uhkana on veden nouseminen sellaiselle tasolle, että se voi ylittää kaupunginlahden ja sen varrella olevien rakennusten suojaksi rakennetun tulvapenkereen. Mikäli näin kävisi, syntysi todennäköisesti mittavia tulvavahinkoja. Tornion kaupungin kohdalta jäät ovat lähteneet rauhallisesti ja lähipäivinä jäät purkautuvat myös joen yläjuoksulta. Tornionjoella Pellon kohdalla vedenkorkeus voi saavuttaa vahinkorajan 17. - 20.5. välisenä aikana.

Rovaniemellä tulvan arvioidaan nousevan hieman keskimääräistä tulvaa korkeammalle, mutta sen ei oleteta aiheuttavan sanottavia vahinkoja. Tulvahuipun arvioidaan ajoittuvan Rovaniemelle 19. - 20.5.

Kittilässä tulvakorkeus saavutetaan 14. - 20.5. välisenä aikana, jolloin vedenkorkeuden arvioidaan olevankeskimääräistä korkeammalla tasolla. Tässä vaiheessa kuitenkin näyttää, että vuoden 2005 lukemia ei saavuteta.

Ivalojoella tulvahuippu saavutetaan 12. - 15.5. Tuolloin Ivalossa vedenkorkeus on ennusteiden mukaan keskimääräisen tulvan korkeudella tai hieman sen ylitse. Tulvan ei kuitenkaan arvioida aiheuttavan sanottavaa haittaa. Myös Tenojoella virtaamat alkavat kasvamaan jo lähipäivinä. Vedenkorkeuden arvioidaan olevan korkeimmalla tasolla 14. -15.5. Tulvan arvioidaan jäävän keskimääräisen tulvan suuruiseksi.

Seuraava tiedote tulvatilanteesta 11.05.2018. Lapin ELY-keskuksen tiedotteet löytyvät osoitteesta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi.

Tulvatilanteen kehittymistä vesistöennustemallien avulla voi seurata Tulvakeskuksen sivuilla osoitteessa http://www.tulvakeskus.fi. Tulvakeskuksen laatima ajankohtainen vesitilanne koko maan osalta löytyy verkosta osoitteesta http://www.ymparisto.fi/vesitilanne.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasintuntija Timo Alaraudanjoki, puh 0295 037 282

Vesitalousasiantuntija Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391

Vesitalousasiantuntija Juha-Petri Kämäräinen, puh. 358 295 037 406

Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, puh. 040 561 5533