Aluevaalit 2022 Inarin kunnassa

13.01.2022

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestysaika kotimaassa on keskiviikosta tiistaihin 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

Lapin hyvinvointialueella aluevaltuustoon valitaan 59 valtuutettua.

Äänioikeus ja äänestäminen
 

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö. Lue tarkempi määrittely Oikeusministeriön Aluevaalit-sivustolta: https://vaalit.fi/aanioikeus1

Äänestäminen vaalipäivänä

                     
Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestäminen ennakkoon

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti
                
Digi- ja väestötietovirasto laatii viimeistään 8.12.2021 äänioikeutetuista äänioikeusrekisterin ja jokaiselle rekisteriin otetulle, jonka osoite on tiedossa, postitetaan viimeistään 30.12.2021 ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), jossa kerrotaan missä ja milloin voi äänestää. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi Viestit-palvelun, äänioikeusilmoitus lähetetään ainoastaan sähköisesti. Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 7.1.2022 mennessä.

Henkilöllisyys on todistettava kuvallisella henkilöllisyystodistuksella

Ota mukaan äänestyspaikalle ehdottomasti henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja.  Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit saada lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin.
 

Vaalitoimitus sunnuntaina 23.1.2022

Vaalitoimitus suoritetaan sunnuntaina 23. päivänä tammikuuta 2022 klo 9.00 – 20.00 alla luetelluissa paikoissa:

001 Ivalon äänestysalue                          
Inarin kunnantalo
003 Törmäsen äänestysalue                    
Törmäsen Keidas
005 Nellimin äänestysalue                       
Erähotelli Nellim
007 Inarin äänestysalue                           
Inarin saamelaiskirjasto/Sajos
008 Kaamasen äänestysalue                    
Kaamasen kievari, rivitalo as.
011 Sevettijärven äänestysalue                 
Sevettijärven koulu

Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022: Äänestyspaikat ja aikataulu:

Inarin kunnan pääkirjasto,Ivalo
Piiskuntie 4
IVALO

ke - pe           12.-14.1.2022   klo 9 - 18
la - su            15.-16.1.2022   klo 10 - 16
ma - ti           17.-18.1.2022   klo 9 - 18

Inarin saamelaiskirjasto / Sajos           
Menesjärventie 2 A
INARI

ke - to            12.-13.1. 2022  klo 12 - 17
pe                  14.1.2022          klo 12 - 16
ma - ti           17.-18.1.2022    klo 12 - 19

Kiertävän äänestysauton (kirjastoauto) pysäkit ja aikataulu:

Keskiviikko 12.1.2022 Lisma, Menesjärvi, Lemmenjoki, Kaamanen

Lisma, klo   9.00 - 10.00               
Lismantie 2046, LISMA

Lemmenjoki/Ahkun tupa, klo 11.00 - 13.00
Lemmenjoentie 1030, LEMMENJOKI

Menesjärvi, Korpikartano, klo 13.30 - 15.00               
Meneskartanontie 71, MENESJÄRVI

Kaamanen /Kievari, klo 16. 00- 18.00               
Kaamasentie 2855 KAAMANEN

Torstai 13.1.2022 Näätämö, Sevettijärvi, Partakko

Näätämön kauppa, klo 10.00 - 13.00               
Sevettijärventie 12200 NÄÄTÄMÖ

Sevetin koulu, klo 13.30 - 15.00               
Sevettijärventie 9076, SEVETTIJÄRVI

Supru klo 15.30 - 16.00               
Sevettijärventie, SUPRU

Partakko, Jounila, klo 16.30 - 17.30               
Käyräniementie 11, PARTAKKO

Perjantai 14.1.2022 Riutula-Angeli

Keisilahti, klo 10.45 - 11.45               
RIUTULA

Seittimukka, klo 12.00 - 13.15               
KETTUJOKI

Terstontien tienhaara, klo 13.30 - 14.30               
Angelintie

Angeli, klo 16.00 - 18.00               
Angelintie 6090, ANGELI

Maanantai 17.1.2022 Nellim ja Saariselkä

Nellimin erähotelli, klo 10.00 - 12.00               
Nellimintie 4230, NELLIM

Siulan piha-alue, klo 14.00 - 20.00               
SAARISELKÄ

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määräin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse yleiseen ennakkoäänestys- eikä vaalipäivän äänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysalueen äänioikeusrekisteriin hänet on merkitty. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestysaikana.

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16.00 mennessä Inarin kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, sähköpostitse vaalit@inari.fi tai puhelimitse 040 7230697/Anne-Marie Kalla.  Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.  Inarin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Piiskuntie 2, 99800 IVALO

Lomakkeita kirjallista ilmoitusta varten on saatavana Inarin kunnantalon neuvonnassa virka-aikana sekä tässä: KOTIÄÄNESTYSLOMAKE

Laitosäänestys

Laitosäänestys terveyskeskuksen vuodeosastolla, palvelukoti Männikössä, palvelukeskus Koivikossa sekä Attendo Aurora hoivakodissa suoritetaan ennakkoäänestysaikana erikseen sovittavana ajankohtana. Laitosäänestys järjestetään myös Ivalon varuskunnassa, mikäli laki varuskuntaäänestyksen järjestämisestä on voimassa aluevaaleissa 2022.

Kirjeäänestys ulkomailta

Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Äänestäjä tilaa itse materiaalin. Lisätietoa: https://vaalit.fi/kirjeaanestys

INARIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Puheenjohtaja Juha Saari


Lisätietoa aluevaaleista:  
Oikeusministeriön vaalisivut:
www.vaalit.fi/aluevaalit

Inarin kunnan vaalijärjestelyt: 
Anne-Marie Kalla
keskusvaalilautakunnan sihteeri
p. 040 723 0697
anne-marie.kalla@inari.fi


Tietoa sote- uudistuksesta:

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus
https://soteuudistus.fi/etusivu

Lapin hyvinvointialue-info
https://ekollega.fi/lapinhyvinvointialue

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: