Talous- ja velkaneuvonta

Verkkoneuvonta:

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/inari/talous-ja-velkaneuvonta

Osoite Ivalossa

Piiskuntie 2 99800 Ivalo

Vastaanotto Ivalossa

Kunnantalo, sosiaalitoimisto, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

Puhelinneuvonta ja ajanvaraus

Ajanvaraus (maanantai - torstai) toimistosihteeri Lea Saniola, puh. 040 562 5823

 

Talous- ja velkaneuvoja (sosiaalityöntekijä) Tiina Kanniainen, puh. 040 708 5802

 

Talous- ja velkaneuvoja tavattavissa ajanvarauksella

   

Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun oma velkatilanne on käynyt hallitsemattomaksi hoitaa, ja kun laskujaan ja velkojaan ei niiden erääntyessä pysty hoitamaan. Tilanteen pitkittäminen yleensä syventää ylivelkaantumista ja aiheuttaa suuria korko- ja perintäkuluja. Yhdessä kartoitamme mahdollisuuksia ja keinoja taloudellisen tilanteen tasapainottamiseen ja velkojen järjestelemiseen.

Palvelumme:

  • Annamme tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta ja taloudenpidon suunnittelusta.
  • Selvitämme ylivelkaantuneiden omaan talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuudet ja avustamme heitä järjestelemään velkojaan tavoitteena tehdä velkojien kanssa sovintoratkaisu.
  • Avustamme ylivelkaantuneita haettaessa tuomioistuimesta (käräjäoikeudesta) yksityishenkilön velkajärjestelyä. Avustamme hakemuksen laatimisessa, asiakirjojen hankkimisessa, lausumien ja vastineiden laatimisessa sekä mahdollisessa muutoksenhaussa hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen.
  • Avustamme maksuohjelmaa toteuttavia maksuohjelman muutosasioissa ja maksukyvyn parantuessa laadittavissa lisätilityslaskelmissa.
  • Ohjaamme tarvittaessa velallisia hakemaan muuta oikeudellista apua.
  • Toimintamme perustuu Lakiin talous- ja velkaneuvonnasta ja palvelumme ovat maksuttomia.