Talous- ja velkaneuvonta

Verkkoneuvonta:

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/inari/talous-ja-velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta oikeusaputoimistoihin 2019

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen järjestettäväksi.

Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto ja sen sähköpostiosoite on 1.1.2019 alkaen:

Lapin oikeusaputoimisto

lappi.velkaneuvonta@oikeus.fi

puh:0295661567 (1.1.2019 alkaen)

Voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat jatkossa yhteyttä. Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät oikeus.fi -verkkosivulta oikeusapu -valikosta eli osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html, jossa ilmoitetaan myöhemmin myös talous- ja velkaneuvonnan puhelinnumerot.

Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan tasapainoinen talous. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan oman toiminnan ja päätöksenteon tukeminen.

Talous- ja velkaneuvonnassa:

 • annetaan tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta ja taloudenpidon suunnittelusta
 • selvitetään ylivelkaantuneiden omaan talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia ja avustetaan asiakkaita järjestelemään velkoja tavoitteena tehdä velkojien kanssa sovintoratkaisu
 • avustetaan ylivelkaantuneita haettaessa tuomioistuimesta yksityishenkilön velkajärjestelyä tai Takuusäätiön takausta
 • avustetaan velkajärjestelyn maksuohjelman muutosasioissa ja maksukyvyn parantuessa laadittavissa lisätilityslaskelmissa
 • ohjataan tarvittaessa velallisia hakemaan muuta oikeudellista apua

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat maksuttomina.

Osoite Ivalossa

Piiskuntie 2 99800 Ivalo

Vastaanotto Ivalossa

Kunnantalo, sosiaalitoimisto, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

Puhelinneuvonta ja ajanvaraus

Talous- ja velkaneuvonta
siirtyy vuoden 2019 alusta oikeusaputoimistoihin. Otamme uusia ajanvarauksia
vastaan marraskuun ajan vanhassa numerossa 040 562 5823. Uuden
ajanvarausnumeron päivitämme kotisivuillemme heti, kun ajanvaraus vuodelle 2019
on mahdollista.

Talous- ja velkaneuvoja (sosiaalityöntekijä) Tiina Kanniainen, puh. 040 708 5802

 

Talous- ja velkaneuvoja tavattavissa ajanvarauksella

   

Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun oma velkatilanne on käynyt hallitsemattomaksi hoitaa, ja kun laskujaan ja velkojaan ei niiden erääntyessä pysty hoitamaan. Tilanteen pitkittäminen yleensä syventää ylivelkaantumista ja aiheuttaa suuria korko- ja perintäkuluja. Yhdessä kartoitamme mahdollisuuksia ja keinoja taloudellisen tilanteen tasapainottamiseen ja velkojen järjestelemiseen.

Palvelumme:

 • Annamme tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta ja taloudenpidon suunnittelusta.
 • Selvitämme ylivelkaantuneiden omaan talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuudet ja avustamme heitä järjestelemään velkojaan tavoitteena tehdä velkojien kanssa sovintoratkaisu.
 • Avustamme ylivelkaantuneita haettaessa tuomioistuimesta (käräjäoikeudesta) yksityishenkilön velkajärjestelyä. Avustamme hakemuksen laatimisessa, asiakirjojen hankkimisessa, lausumien ja vastineiden laatimisessa sekä mahdollisessa muutoksenhaussa hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen.
 • Avustamme maksuohjelmaa toteuttavia maksuohjelman muutosasioissa ja maksukyvyn parantuessa laadittavissa lisätilityslaskelmissa.
 • Ohjaamme tarvittaessa velallisia hakemaan muuta oikeudellista apua.
 • Toimintamme perustuu Lakiin talous- ja velkaneuvonnasta ja palvelumme ovat maksuttomia.