Päihdehuolto

Ole yhteydessä päihdehuoltoon verkossa:

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/inari/paihdehuolto

Päihteillä tarkoitetaan alkoholia, huumeita, tiettyjen lääkeaineiden käyttöä tai sekakäyttöä (lääkkeet ja alkoholi).

Inarin kunnassa päihteisiin liittyvää hoitoa, tukea, ohjausta ja neuvontaa voi hakea terveyskeskuksen lääkäriltä, mielenterveys- ja perheneuvolasta, sosiaalitoimistosta ja seurakunnasta. Sosiaalitoimistossa sosiaalityöntekijän kanssa päihdeasioita käsitellään usein toimeentulotuki-, aikuissosiaalityön ja lastensuojelun yhteydessä.

Mikäli tarvitset apua akuutisti juomisen lopettamisessa, voit hakeutua katkaisuhoitoon. Katkaisuhoitoa annetaan pääasiassa Inarin kunnan terveyskeskuksessa.

Pidempiaikaisella laitoskuntoutusjaksolla pyritään hakijan alkoholinkäytön katkaisuun, alkoholista aiheutuvien haittojen minimoimiseen sekä yksilön ja perheen elämäntilanteen selvittämiseen. Laitoskuntoutukseen tarvitaan maksusitoumus, jonka myöntää terveyskeskuksen johtava lääkäri/ oman alueen lääkäri. Pääsääntöisesti maksusitoumus on myönnetty Lapin Päihdeklinikalle. Kuntoutusjakson omavastuuosuuteen voi hakea toimeentulotukea.

Ivalon Päiväkeskus Valkama toimii maanantaista torstaihin klo 9.00 –13.00. (Perjantaisin suljettu)
Päiväkeskus on kohtaamis- ja seurustelupaikka, jossa toimii kaksi ohjaajaa ja siellä on mahdollisuus myös ruokailuun pientä korvausta vastaan.

Kunnalla on muutamia päihdetukiasuntoja. Vuokrasopimus tehdään asuntotoimen kanssa.

Inarin kunnassa toimii AA-ryhmä, joka ilmoittaa tapaamisista mm. paikallislehti Inarilaisessa.

Ivalon Päiväkeskus Valkama, Petsamontie 5 D
Avoinna ma-to klo 9.00 - 13.00 Perjantaisin suljettu. 


Päihdetyöntekijä Anu Avaskari puh. 040 186 4292

Linkit:

www.paihdelinkki.fi
www.finlex.fi
www.lapinpaihdepalvelut.fi
www.aa.fi
www.avominne.fi
www.myllyhoito.fi
www.sininauhaliitto.fi
www.minnesota-hoito.fi