Saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut Inarin kunnassa


Sámegielat sosiála - ja dearvvasvuohtabálvalusat Anára gielddas
Sämikielâliih sosiaal- já tiervâsvuođâpalvâlusah Aanaar kieldâst
Sääʹmǩiõllsaž sosial- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz Aanar kååʹddest

Pohjoissaamenkieliset työntekijät:

Aaltonen, Raisa terveydenhoitaja, Inarin kk:n terveystalo, puh. 040 844 5628
Aikio-Jumisko, Elle-Mari hammashoitaja, Ivalon hammashoitola, puh.040 830 8936
Laiti, Mirja avohoidon johtaja, sosiaali- ja terveystoimi, puh. 040 844 5627
Lantto, Armas kylätyöntekijä, kotipalvelu Pohjois-Inarin alue. puh. 040 138 5960
Magga, Birgitta lähihoitaja, kotipalvelu Pohjois-Inarin alue,puh. 040 770 5176
Nuorgam, Marja eläinlääkäri, Inari-Utsjoen alue, puh. 0400 346 812
Nuorgam, Selma lähihoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 727 3690
Rahko, Niila psykiatrinen sairaanhoitaja, puh. 040 653 0688
Similä, Raisa, sairaanhoitaja, kotipalvelu, puh. 040 782 8359
Tanhua, Kaija lähihoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 530 3741

Davvisámegielat bargit:

Aaltonen, Raisa dearvvašvuođadivššár, Anàr girkogili deavvašvuođadállu, tel. 040 844 5628
Aikio-Jumisko, Elle-Mari bátnedikšu, Avvila bátnedikšunbáiki, tel.040 830 8936
Laiti, Mirja rabasfuolahusa hoavda, sosiála- ja dearvvasvuohtadoaibma, tel. 040 844 5627
Lantto, Armas gilibargi, ruoktobálvalus Davvi-Anára guovlu, tel. 040 138 5960
Magga, Birgitta lagasdivššár, ruoktobálvalus Davvi-Anára guovlu, tel. 040 770 5176
Nuorgam, Marja šibitdoavttir, Anára-Ohcejoga guovlu, tel. 0400 346 812
Nuorgam, Selma lagasdivššár, Männikkö bálvalusdállu, tel. 040 727 3690
Rahko, Niila psykiátralaš buohccedivššár, tel. 040 653 0688
Similä, Raisa, buohccedivššár, ruoktobálvalus, tel. 040 482 8359
Tanhua, Kaija lagasdivššár, Männikkö bálvalusdállu, tel. 040 530 3741

Inarinsaamenkieliset työntekijät:

Kitti, Aino välinehuoltaja, terveyskeskus, puh. 040 197 3285
Mattus, Kirsti kodinhoitaja, kotipalvelu Pohjois-Inarin alue, puh. 0400 167 972
Musta, Katariina valistushammashoitaja, Ivalon hammashoitola, puh.040 835 6796
Nuppula, Merja lähihoitaja, terveyskeskuksen vuodeosasto, puh. 040 770 9186
Ranta, Marja-Leena, kotihoidon sairaanhoitaja, puh. 040 672 7484
Valikainen, Pirjo, perushoitaja, terveyskeskuksen vuodeosasto, puh.  040 770 9186

Anarâškielâliih pargeeh:

Kitti, Aino piergâshuolâtteijee, tiervâsvuođâkuávdáš, puh. 040 197 3285
Mattus, Kirsti päikkitipšoo, päikkipalvâlem Tave-Aanaar kuávlu, puh. 0400 167 972
Musta, Katariina čuovviittâspänitipšoo, Avveel pänitipšottâh, puh.040 835 6796
Nuppula, Merja aldatipšoo, tiervâsvuođâkuávdáá seŋgâuásádâh, puh. 040 770 9186
Ranta, Marja-Leena, päikkipyecceitipšoo, puh. 040 672 7484
Valikainen Pirjo, vuáđutipšoo, tiervâsvuođâkuávdáá seŋgâuásádâh, puh.  040 770 9186

Koltansaamenkieliset työntekijät:

Feodoroff, Ilona lähihoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 572 2740
Fofonoff, Vilho kylätyöntekijä, kotipalvelu Sevettijärvi – Näätämön alue, puh. 040 172 8431
Lintula, Sointu, kotipalvelutyöntekijä, Sevettijärven alue, puh. 040 764 0863
Mäkelä, Sari lähihoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 572 2740
Hooli, Tuija lähihoitaja, kotipalvelu Etelä-Inarin alue , puh. 040 744 1846

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž tuâjjla:

Feodoroff, Ilona âʹlddhoiʹddjeei, Männikkö kääzzkõspõrtt, teʹl. 040 572 2740
Fofonoff, Vilho sijddtuâjjlaž, dommkääzzkõs Čeʹvetjäu´rr – Njauddâm vuʹvdd, teʹl. 040 172 8431
Lintula, Sointu dommkääzzkõstuâjjlaž, Čeʹvetjääuʹr vuʹvdd, teʹl. 040 764 0863
Mäkelä, Sari âʹlddhoiʹddjeei, Männikkö kääzzkõspõrtt, teʹl. 040 572 2740
Hooli, Tuija âʹlddhoiʹddjeei, dommkääzzkõz Saujj-Aanar vuʹvdd, teʹl. 040 744 1846

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: