Saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut Inarin kunnassa
Sámegielat sosiála - ja dearvvasvuohtabálvalusat Anára gielddas
Sämikielâliih sosiaal- já tiervâsvuođâpalvâlusah Aanaar kieldâst
Sää´mǩiõllsaž sosial- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz Aanar kåå´ddest

 

Pohjoissaamenkieliset työntekijät:

Aaltonen, Raisa terveydenhoitaja, Inarin kk:n terveystalo, puh. 040 844 5628
Aikio-Jumisko, Elle-Mari hammashoitaja, Ivalon hammashoitola, puh.040 830 8936

Guttorm, Asko kylätyöntekijä, kotipalvelu Nellim – Keväjärven alue, puh. 040 175 7906

Itäkivi, Minka lääkäri, terveyskeskus, sosiaali- ja terveystoimi, puh. 040 188 7400

Laiti, Mirja avohoidon johtaja, sosiaali- ja terveystoimi, puh. 040 844 5627

Lantto, Armas kylätyöntekijä, kotipalvelu Pohjois-Inarin alue. puh. 040 138 5960

Magga, Birgitta lähihoitaja, kotipalvelu Pohjois-Inarin alue,puh. 040 770 5176

Mannermaa, Kirsti kodinhoitaja, kotipalvelu Etelä-Inarin alue, puh. 040 744 1846

Nuorgam, Marja eläinlääkäri, Inari-Utsjoen alue, puh. 0400 346 812

Nuorgam, Selma lähihoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 727 3690

Similä, Raisa, sairaanhoitaja, kotipalvelu, puh. 040 782 8359

Tanhua, Kaija lähihoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 530 3741


Davvisámegielat bargit:

Aaltonen, Raisa dearvvašvuođadivššár, Anàr girkogili deavvašvuođadállu, tel. 040 844 5628

Aikio-Jumisko, Elle-Mari bátnedikšu, Avvila bátnedikšunbáiki, tel.040 830 8936

Guttorm, Asko gilibargi, ruoktobálvalus Njellim – Kiäváájávrri guovlu, tel. 040 175 7906

Itäkivi, Minka doavttir, dearvvašvuođaguovddáš sosiála- ja dearvvasvuohtadoaibma, tel. 040 188 7400

Laiti, Mirja rabasfuolahusa hoavda, sosiála- ja dearvvasvuohtadoaibma, tel. 040 844 5627

Lantto, Armas gilibargi, ruoktobálvalus Davvi-Anára guovlu, tel. 040 138 5960

Magga, Birgitta lagasdivššár, ruoktobálvalus Davvi-Anára guovlu, tel. 040 770 5176

Mannermaa, Kirsti ruovttudivššár, ruoktobálvalus Mátta- Anára guovlu, tel. 040 744 1846

Nuorgam, Marja šibitdoavttir, Anára-Ohcejoga guovlu, tel. 0400 346 812

Nuorgam, Selma lagasdivššár, Männikkö bálvalusdállu, tel. 040 727 3690

Riihimäki, Aino dearvvašvuođadivššár, Avvil dearvvašvuođaguoddáš, tel. 040 841 7743

Similä, Raisa, buohccedivššár, ruoktobálvalus, tel. 040 482 8359

Tanhua, Kaija lagasdivššár, Männikkö bálvalusdállu, tel. 040 530 3741


Inarinsaamenkieliset työntekijät:

Kitti, Aino välinehuoltaja, terveyskeskus, puh. 040 197 3285

Mattus, Kirsti kodinhoitaja, kotipalvelu Pohjois-Inarin alue, puh. 0400 167 972

Musta, Katariina valistushammashoitaja, Ivalon hammashoitola, puh.040 835 6796

Nuppula, Merja lähihoitaja, terveyskeskuksen vuodeosasto, puh. 040 770 9186

Ranta, Marja-Leena, vastaava sairaanhoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 844 5472

Valikainen, Pirjo, perushoitaja, terveyskeskuksen vuodeosasto, puh.  040 770 9186

 

Anarâškielâliih pargeeh:

Kitti, Aino piergâshuolâtteijee, tiervâsvuođâkuávdáš, puh. 040 197 3285

Mattus, Kirsti päikkitipšoo, päikkipalvâlem Tave-Aanaar kuávlu, puh. 0400 167 972

Musta, Katariina čuovviittâspänitipšoo, Avveel pänitipšottâh, puh.040 835 6796

Nuppula, Merja aldatipšoo, tiervâsvuođâkuávdáá seŋgâuásádâh, puh. 040 770 9186

Ranta, Marja-Leena, västideijee pyecceitipšoo, Männikkö palvâlemtáálu puh. 040 844 5472

Valikainen Pirjo, vuáđutipšoo, tiervâsvuođâkuávdáá seŋgâuásádâh, puh.  040 770 9186

 

Koltansaamenkieliset työntekijät:

Feodoroff, Ilona lähihoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 572 2740

Fofonoff, Vilho kylätyöntekijä, kotipalvelu Sevettijärvi – Näätämön alue, puh. 040 172 8431

Lintula, Sointu, kotipalvelutyöntekijä, Sevettijärven alue, puh. 040 764 0863

Mäkelä, Sari lähihoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 572 2740

Hooli, Tuija lähihoitaja, kotipalvelu Etelä-Inarin alue , puh. 040 744 1846


Nuõrttsää´mǩiõllsaž tuâjjla:

Feodoroff, Ilona â´lddhoi´ddjeei, Männikkö kääzzkõspõrtt, te´l. 040 572 2740

Fofonoff, Vilho sijddtuâjjlaž, dommkääzzkõs Če´vetjäu´rr – Njauddâm vu´vdd, te´l. 040 172 8431

Lintula, Sointu dommkääzzkõstuâjjlaž, Če´vetjääu´r vu´vdd, te´l. 040 764 0863

Mäkelä, Sari â´lddhoi´ddjeei, Männikkö kääzzkõspõrtt, te´l. 040 572 2740

Hooli, Tuija â´lddhoi´ddjeei, dommkääzzkõz Saujj-Aanar vu´vdd, te´l. 040 744 1846