Saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut Inarin kunnassa
Sámegielat sosiála - ja dearvvasvuohtabálvalusat Anára gielddas
Sämikielâliih sosiaal- já tiervâsvuođâpalvâlusah Aanaar kieldâst
Sää´mǩiõllsaž sosial- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz Aanar kåå´ddest

 

Pohjoissaamenkieliset työntekijät:
Aikio-Jumisko, Elle-Mari hammashoitaja, Ivalon hammashoitola, puh.040 830 8936

Guttorm, Asko kylätyöntekijä, kotipalvelu Nellim – Keväjärven alue, puh. 040 175 7906

Itäkivi, Minka läkäri, terveyskeskus, sosiaali- ja terveystoimi, puh.

Laiti, Mirja avohoidon johtaja, sosiaali- ja terveystoimi, puh. 040 844 5627

Lantto, Armas kylätyöntekijä, kotipalvelu Pohjois-Inarin alue. puh. 040 138 5960

Magga, Birgitta kodinhoitaja, kotipalvelu Pohjois-Inarin alue,puh. 040 770 5176

Mannermaa, Kirsti kodinhoitaja, kotipalvelu Etelä-Inarin alue, puh. 040 744 1846

Nuorgam, Marja eläinlääkäri, Inari-Utsjoen alue, puh. 0400 346 812

Nuorgam, Selma lähihoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 727 3690

Similä, Raisa, sairaanhoitaja, kotipalvelu, puh. 040 782 8359

Tanhua, Kaija lähihoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 530 3741


Davvisámegielat bargit:

Aikio-Jumisko, Elle-Mari bátnedikšu, Avvila bátnedikšunbáiki, tel.040 830 8936

Guttorm, Asko gilibargi, ruoktobálvalus Njellim – Kiäváájávrri guovlu, tel. 040 175 7906

Laiti, Mirja rabasfuolahusa hoavda, sosiála- ja dearvvasvuohtadoaibma, tel. 040 844 5627

Lantto, Armas gilibargi, ruoktobálvalus Davvi-Anára guovlu, tel. 040 138 5960

Magga, Birgitta ruovttudikšu, ruoktobálvalus Davvi-Anára guovlu, tel. 040 770 5176

Mannermaa, Kirsti ruovttudikšu, ruoktobálvalus Mátta- Anára guovlu, tel. 040 744 1846

Nuorgam, Marja šibitdoavttir, Anára-Ohcejoga guovlu, tel. 0400 346 812

Nuorgam, Selma lagašdikšu, Männikkö bálvalusdállu, tel. 040 727 3690

Similä, Raisa, buohccedivššár, ruoktobálvalus, tel. 040 482 8359

Tanhua, Kaija lagašdikšu, Männikkö bálvalusdállu, tel. 040 530 3741


Inarinsaamenkieliset työntekijät:

Kitti, Aino välinehuoltaja, terveyskeskus, puh. 040 197 3285

Mattus, Kirsti kodinhoitaja, kotipalvelu Pohjois-Inarin alue, puh. 0400 167 972

Musta, Katariina valistushammashoitaja, Ivalon hammashoitola, puh.040 835 6796

Nuppula, Merja lähihoitaja, terveyskeskuksen vuodeosasto, puh. 040 770 9186

Ranta, Marja-Leena, vastaava sairaanhoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 844 5472

Valikainen, Pirjo, perushoitaja, terveyskeskuksen vuodeosasto, puh.  040 770 9186

 

Anarâškielâliih pargeeh:

Kitti, Aino piergâshuolâtteijee, tiervâsvuođâkuávdáš, puh. 040 197 3285

Mattus, Kirsti päikkitipšoo, päikkipalvâlem Tave-Aanaar kuávlu, puh. 0400 167 972

Musta, Katariina čuovviittâspänitipšoo, Avveel pänitipšottâh, puh.040 835 6796

Nuppula, Merja aldatipšoo, tiervâsvuođâkuávdáá seŋgâuásádâh, puh. 040 770 9186

Ranta, Marja-Leena, västideijee pyecceitipšoo, Männikkö palvâlemtáálu puh. 040 844 5472

Valikainen Pirjo, vuáđutipšoo, tiervâsvuođâkuávdáá seŋgâuásádâh, puh.  040 770 9186

 

Koltansaamenkieliset työntekijät:

Feodoroff, Ilona lähihoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 572 2740

Fofonoff, Vilho kylätyöntekijä, kotipalvelu Sevettijärvi – Näätämön alue, puh. 040 172 8431

Koskela, Annikki osastoapulainen, Männikön palvelukoti, puh. 040 572 2740

Lintula, Sointu, kotipalvelutyöntekijä, Sevettijärven alue, puh. 040 764 0863

Mäkelä, Sari lähihoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 572 2740

Hooli, Tuija lähihoitaja, kotipalvelu Etelä-Inarin alue , puh. 040 744 1846


Nuõrttsää´mǩiõllsaž tuâjjla:

Feodoroff, Ilona â´lddhoi´ddjeei, Männikkö kääzzkõspõrtt, te´l. 040 572 2740

Fofonoff, Vilho sijddtuâjjlaž, dommkääzzkõs Če´vetjäu´rr – Njauddâm vu´vdd, te´l. 040 172 8431

Koskela, Annikki juâǥǥasveä´ǩǩteei, Männikkö kääzzkõspõrtt, te´l. 040 572 2740

Lintula, Sointu dommkääzzkõstuâjjlaž, Če´vetjääu´r vu´vdd, te´l. 040 764 0863

Mäkelä, Sari â´lddhoi´ddjeei, Männikkö kääzzkõspõrtt, te´l. 040 572 2740

Hooli, Tuija â´lddhoi´ddjeei, dommkääzzkõz Saujj-Aanar vu´vdd, te´l. 040 744 1846