Potilas- ja sosiaaliasiamies

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.
Potilasasiamies on tavoitettavissa pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Henkilökohtaista käyntiä varten on suositeltavaa varata aika. Potilasasiamiehen työhuone sijaitsee Lapin keskussairaalan tiloissa (uuden laajennusosan 1. krs)

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu:
Neuvoa potilasta potilaslain (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, joita ovat mm.
- Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun
- Potilaan tiedonsaantioikeus
- Potilaan itsemääräämisoikeus
- Alaikäisen potilaan asema
- Laillisen edustajan tai omaisen tiedonsaantioikeus ja toimivalta
- Tietosuoja-asiat
- Neuvoa, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön hoitoon tai kohteluun
- Neuvoa ja avustaa tarvittaessa potilasta potilasvahinkolain tarkoittaman potilasvahinkoilmoituksen, muistutuksen tai kantelun tekemisessä
- Tiedottaa potilaan oikauksista ja toimii potilaan oikeuksien eidtsämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamien ei itse tee päätöksiä, eikä voi muuttaa tai puuttua hoitopäätöksiin tai viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Hoitoon tai kohteluun liittymissä ongelmissa ja epäselvyyksissä on ensisijaisesti syytä keskustella hoidosta vastaavan yksikön (osasto tai poliklinikka) henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa.


Yhteystiedot
Potilasasiamies  ma - pe virka-aikana, puhelin (016) 328 7903
Kati Koivunen, kati.koivunen@lshp.fi


Sosiaaliasiamies 
1.1.2010 alkaen Inarin kunta ostaa sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratos sosiaalipalvelut oy:stä Oulunsalosta. Sosiaaliasiamiehen puhelinpäivystysaika muuttuu 1.1.2017 alkaen niin, että puhelinpäivystystä on tiistai-torstai klo 10.00-13.00. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta lain mukaiseen muistutukseen liittyvissä asioissa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista sekä toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiamies seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittaisen selvityksen kunnanhallitukselle. Kuntalaiset voivat olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen puhelimitse tai sähköpostitse. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään mahdollisuus olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen videoneuvottelun avulla. Videoneuvottelusta sopimiseksi tulee olla yhteydessä sosiaali- ja terveysjohtajaan tai sosiaalityön johtajaan. Lisätietoa sosiaaliasiamiehen tehtävistä www.merikratos.fi.

Rekisteriseloste sosiaaliasiamiestoiminnalle. Rekisterin pitäjä Merikratos Oy


Sosiaaliasiamies Mäkelä Katja
puh. 010 830 5104

Sähköposti:
sosiaaliasiamies@merikratos.fi


postiosoite:
Merikratos / Mäkelä
Ahjokatu 6, 2 krs
40320 JYVÄSKYLÄ

 

Hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutuslomake

 

Terveydenhuollon kantelulomake

 

Sosiaalihuollon kantelulomake