Potilas- ja sosiaaliasiamies


Potilasasiamies
 

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.
Potilasasiamies on tavoitettavissa pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Henkilökohtaista käyntiä varten on suositeltavaa varata aika. Potilasasiamiehen työhuone sijaitsee Lapin keskussairaalan tiloissa (uuden laajennusosan 1. krs)

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu:

  • Neuvoa potilasta potilaslain (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, joita ovat mm.
  1. Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun
  2. Potilaan tiedonsaantioikeus
  3. Potilaan itsemääräämisoikeus
  4. Alaikäisen potilaan asema
  5. Laillisen edustajan tai omaisen tiedonsaantioikeus ja toimivalta
  6. Neuvoa, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön hoitoon tai kohteluun
  7. Neuvoa ja avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä sekä neuvoa hoitoa koskevan kantelun ja potilas- tai lääkevahinkoa koskevan asian vireille panossa
  8. Tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 

Potilasasiamies ei itse tee päätöksiä, eikä voi muuttaa tai puuttua hoitopäätöksiin tai viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Hoitoon tai kohteluun liittymissä ongelmissa ja epäselvyyksissä on ensisijaisesti syytä keskustella hoidosta vastaavan yksikön (osasto tai poliklinikka) henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa.

Yhteystiedot
ma - pe virka-aikana, puhelin 040 506 0083
Potilasasiamies Sirpa Elkki, sirpa.elkki@lshp.fi
 Sosiaaliasiamies 


Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta lain mukaiseen muistutukseen liittyvissä asioissa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista sekä toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiamies seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittaisen selvityksen kunnanhallitukselle. Kuntalaiset voivat olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen puhelimitse tai sähköpostitse. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään mahdollisuus olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen videoneuvottelun avulla. Videoneuvottelusta sopimiseksi tulee olla yhteydessä sosiaali- ja terveysjohtajaan tai sosiaalityön johtajaan.

Inarin kunta ostaa sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratos Oy:ltä:

https://www.merikratos.fi/ammattilaisille/sosiaali-ja-potilasasiamies.

Rekisteriseloste sosiaaliasiamiespalvelusta, rekisterin pitäjä Merikratos Oy

Yhteystiedot
Sosiaaliasiamiehet Soitula Maija-Kaisa ja Saarinen Saana
Neuvonta ti-to klo 10-13, puh. 050 341 5244
Sähköposti: sosiaaliasiamies@merikratos.fi

postiosoite:
Merikratos Oy / sosiaaliasiamies
Ruissalontie 11 b
20200 Turku

Hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutuslomake
Terveydenhuollon kantelulomake
Sosiaalihuollon kantelulomake

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: