Vammaisneuvosto 2017 - 2021
 

Kuntalain (410/2015) § 28 mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kunnanhallituksen päätökset 3.7.2017 § 242, 4.12.2017 § 399 ja 15.1.2018 § 5.

Varsinainen jäsen        Varajäsen                   Edustettava taho

Mikko Keränen            Laura Tanhua             Sosiaali- ja terveystoimi

Kari Tammela                                                 Tekninen Lautakunta

Ritva Hirvelä                Taimi Seurujärvi         Inarin-Utsjoen Kuuloyhdistys ry

Minna Honkanen         Sirpa Lakotieva          Pohjois-Lapin Hengitysyhdistys ry

Vappu Tanhua                                                Lapin Näkövammaiset ry

Anneli Kuhmonen       Pertti Ananin               Inarin-Utsjoen Diabetesyhdistys ry

Pirjo Erola                   Paula Mikkonen          Inarin Kehitysvammaisten Tuki ry

Heimo Pennanen       Timo Junttila                Inarin Sydänyhdistys ry

Irja Mikkola                 Tuula Lunder-Jaskari  Inarin-Utsjoen Reumayhdistys ry

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: