Omaishoidontuki

Omaishoidontukea voidaan myöntää määrärahojen puitteissa, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona. Omaishoidontuki on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua ja siihen voi sisältyä hoitopalkkio sekä palveluita, jotka määritellään palvelusuunnitelmassa. Omaishoidontuesta laaditaan yhdessä hoidettavan, hoitajan ja kunnan välillä hoitosopimus. Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista ja eläketurvaan oikeuttavaa tuloa.

Hoitopalkkio on porrastettu hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella seuraavasti vuonna 2020


I ryhmä   448,86 euroa/ kk
II ryhmä  650,63 euroa/ kk
III ryhmä 977,39 euroa/ kk

Asiointipalkkio 224,43 euroa/ kk

Tilapäisen omaishoitajan palkkio 61,15 euroa/ vrk

 

OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE
OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

Lisätietoja palveluohjaajalta,

Vs. palveluohjaaja Myllymaa Eeva, Etelä-Inari 040 779 2861

Vs. palveluohjaaja Similä Raisa, Pohjois-Inari  040 745 1019