Omaishoidontuki

Omaishoidontukea voidaan myöntää määrärahojen puitteissa, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona. Omaishoidontuki on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua ja siihen voi sisältyä hoitopalkkio sekä palveluita, jotka määritellään palvelusuunnitelmassa. Omaishoidontuesta laaditaan yhdessä hoidettavan, hoitajan ja kunnan välillä hoitosopimus. Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista ja eläketurvaan oikeuttavaa tuloa.

Hoitopalkkio on porrastettu hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella seuraavasti vuonna 2019


I ryhmä  439,85 euroa/ kk
II ryhmä 637,56 euroa/ kk
III ryhmä 957,76 euroa/ kk

Asiointipalkkio 219,92 euroa/ kk

Tilapäisen omaishoitajan palkkio 59,92 euroa/ vrk

 

OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE
OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

Lisätietoja palveluohjaajalta, puh. 040 779 2861.