Kotipalvelun yhteystiedot

Kodinhoitoapu on auttamista päivittäisissä toiminnoissa, ensisijaisesti huolehtimista fyysisistä perustarpeista ja turvallisuudesta.

Kodinhoitoavun tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan jokapäiväisistä toiminnoista suoriutumista, toimintakykyisyyttä ja omatoimisuutta, vuorovaikutussuhteita sekä sosiaalista turvallisuutta.

Kodinhoitoavun ja tukipalvelujen turvin tuetaan asiakkaan selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Palvelu suunnitellaan yksilökohtaisesti ja se on yksilöllisten tarpeiden mukaan toteutettua hoivaa, huolenpitoa sekä auttamista. Asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä alueen terveydenhoitajan, kodinhoitajan ja omaisten kanssa, kunnioittaen asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Suunnitelmaa muutetaan asiakkaan tarpeiden ja tilanteiden mukaan.

 

Kotipalvelun yhteystiedot

Palveluohjaaja Sipola-Kellokumpu Riitta 040 779 2861
Kotipalvelun sairaanhoitaja 040 482 8359
Kotipalveluauto, ma – pe 8 - 15 0400 329 413
Kotihoidon fysioterapeutti 040 354 0088
Ivalon kotihoito, Rauhala Hanna 040 744 1326
Saajopolun kotihoito 0400 694 031
Männikön kotihoito 0400 157 871

Hoiva-avustaja 040 684 4952
Hoiva-avustaja 040 646 9296
Lähihoitaja 040 744 5034
Palvelukeskus Koivikon kotihoito 040 744 1846
Inarin kotihoito 040 770 5176
Sevettijärven - Partakon kotihoito 040 764 0863
Nellimin kotihoito 0400 016 743


Hinnat:

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen

 
Kotihoidon kuukausimaksu määräytyy oheisen taulukon mukaan perheen tulojen ja  palvelutarpeen mukaan (prosenttia ylimenevästä kuukausitulosta) 

Tulorajan korotus 357 euroa / lisähenkilö

Perheen koko  Tuloraja Tuntia kuukaudessa / maksuprosentti
 - 6  - 12 - 24 - 34 - 46 - 744
588 12 16 20 25 30 35
1084 10 13 15 17 20 22
1701 8 10 12 14 16 18
2103  7 8 9 11 13  15
2546 6 7 8 9 10  13
2924 5 6  7 8 9 11