Kotihoito

Kodinhoitoapu on auttamista päivittäisissä toiminnoissa, ensisijaisesti huolehtimista fyysisistä perustarpeista ja turvallisuudesta.

Kodinhoitoavun tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan jokapäiväisistä toiminnoista suoriutumista, toimintakykyisyyttä ja omatoimisuutta, vuorovaikutussuhteita sekä sosiaalista turvallisuutta.

Kodinhoitoavun ja tukipalvelujen turvin tuetaan asiakkaan selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Palvelu suunnitellaan yksilökohtaisesti ja se on yksilöllisten tarpeiden mukaan toteutettua hoivaa, huolenpitoa sekä auttamista. Asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä alueen terveydenhoitajan, kodinhoitajan ja omaisten kanssa, kunnioittaen asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Suunnitelmaa muutetaan asiakkaan tarpeiden ja tilanteiden mukaan.

 

Kotihoidon yhteystiedot

Kotihoito

Vs. Palveluohjaaja Myllymaa Eeva           040 779 2861

Kotihoidon sairaanhoitaja Lindblad Paula 040 482 8359

Kotihoidon sairaanhoitaja Ranta Marja-Leena 040 672 7484

Kotipalveluauto, ma - pe 8 - 15 0400 329 413   

Kotihoidon fysioterapeutti  040 354 0088

Lapsiperhetyöntekijä 040 684 4948

Etelä-Inarin kotihoito arkisin klo 7-20 ja arkipyhät ja viikonloput klo 7-11 ja 15.30 - 20 

0400 157 871

Etelä-Inarin Kotihoito 2. klo 7.00 - 20.00 0400 694 031

Nellimin kotihoito 0400 016 743

Nellimin kylätyöntekijä 040 175 7906

Pohjois-Inarin kotihoito 040 770 5176

Pohjois-Inarin kylätyöntekijä 040 138 5960

Terveydenhoitaja Kinnunen Anne arkisin klo 8-9 040 846 3078 

Sevettijärven - Partakon kotihoito 040 764 0863

Sevettijärven kylätyöntekijä 040 172 8431

Terveydenhoitaja Kinnunen Anne arkisin klo 8-9 040 846 3078

Palvelukeskus Koivikko

Lähiesimies Sipola-Kellokumpu Riitta 040 486 2614

Vastaava lähihoitaja Similä Marjo 040 648 7354

Koivikon hoitajat 040 744 1846

Hinnat:

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen

 
Kotihoidon kuukausimaksu määräytyy oheisen taulukon mukaan perheen tulojen ja  palvelutarpeen mukaan (prosenttia ylimenevästä kuukausitulosta) 

Tulorajan korotus 357 euroa / lisähenkilö

Perheen koko  Tuloraja Tuntia kuukaudessa / maksuprosentti
 - 6  - 12 - 24 - 34 - 46 - 744
588 12 16 20 25 30 35
1084 10 13 15 17 20 22
1701 8 10 12 14 16 18
2103  7 8 9 11 13  15
2546 6 7 8 9 10  13
2924 5 6  7 8 9 11