Omaishoidontuki

Omaishoidontukea voidaan myöntää määrärahojen puitteissa, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona. Omaishoidontuki on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua ja siihen voi sisältyä hoitopalkkio sekä palveluita, jotka määritellään palvelusuunnitelmassa. Omaishoidontuesta laaditaan yhdessä hoidettavan, hoitajan ja kunnan välillä hoitosopimus. Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista ja eläketurvaan oikeuttavaa tuloa.

Hoitopalkkio on porrastettu hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella seuraavasti vuonna 2018


I ryhmä  431,77 euroa/kk
II ryhmä 625,86 euroa/kk
III ryhmä 940,18 euroa/kk

 

OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE
OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

Lisätietoja palveluohjaajalta, puh. 040 779 2861.