Kotipalvelu

Kodinhoitoapu on auttamista päivittäisissä toiminnoissa, ensisijaisesti huolehtimista fyysisistä perustarpeista ja turvallisuudesta.

Kodinhoitoavun tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan jokapäiväisistä toiminnoista suoriutumista, toimintakykyisyyttä ja omatoimisuutta, vuorovaikutussuhteita sekä sosiaalista turvallisuutta.

Kodinhoitoavun ja tukipalvelujen turvin tuetaan asiakkaan selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Palvelu suunnitellaan yksilökohtaisesti ja se on yksilöllisten tarpeiden mukaan toteutettua hoivaa, huolenpitoa sekä auttamista. Asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä alueen terveydenhoitajan, kodinhoitajan ja omaisten kanssa, kunnioittaen asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Suunnitelmaa muutetaan asiakkaan tarpeiden ja tilanteiden mukaan.

 

KULJETUSPALVELUHAKEMUS

Kotipalvelun yhteystiedot

Palveluohjaaja Sipola-Kellokumpu Riitta   040 779 2861

Kotipalveluauto, ma – pe 8 - 15   0400 329 413

Ivalon kotihoito, Rauhala Hanna   040 744 1326

Saajopolun kotihoito   0400 694 031

Männikön kotihoito   0400 157 871

Palvelukeskus Koivikon kotihoito   040 744 1846

Inarin kotihoito   040 770 5176

Sevettijärven - Partakon kotihoito    040 764 0863

Nellimin kotihoito    0400 016 743

Hoiva-avustaja 040 684 4952

Kotihoidon fysioterapeutti Riikka Laitinen 040 354 0088


Hinnat:

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

 
Kotihoidon kuukausimaksu määräytyy oheisen taulukon mukaan perheen tulojen ja  palvelutarpeen mukaan (prosenttia ylimenevästä kuukausitulosta) 

Perheen koko  Tuloraja Tuntia kuukaudessa / maksuprosentti
 - 6  - 12 - 24 - 34 - 46 - 744
576  12 16 20 25 30 35
1063  10 13 15 17 20 22
1667  8 10 12 14 16 18
2062   7 8 9 11 13  15
2496  6 7 8 9 10  13
2866  5 6  7 8 9 11