Ikäihmisten palvelut

Saamenkielinen neuvonta ikäihmisille

Vanhuspalvelulain seuranta

Inarin kunnan kotihoidon toimintaperiaatteet ja sisältö

Kotipalvelu

Omaishoidontuki

Tukipalvelut:

   - Ateriapalvelu

   - Pyykkipalvelu

   - Siivouspalvelu

   - Turvapalvelu

   - Kuljetuspalvelu

   - Saunapalvelu

   - Asiointipalvelu

   - Saattajapalvelu

   - Päiväpalvelu

 

Inarin kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuosille 2016 - 2019