Hankkeet, joihin sosiaali- ja terveystoimi osallistuu

Saamenkielinen neuvonta ikäihmisille, toimiva kotihoito Lappiin

Inarin- ja koltansaamen kielipesätoiminnan valtionavustus