Kemikaalilain mukainen tuotevalvonta on poistunut kunnilta uuden kemikaalilain astuttua voimaan 1.9.2013.