Muistineuvola

Muistineuvolan tavoitteena on

 • tunnistaa ja todeta muistisairaudet jo alkuvaiheessa sekä ohjata asiakas hoidon ja tuen piiriin
 • vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä
 • antaa asiakkaalle ja hänen läheisilleen tietoa muistisairauksista ja niiden hoidosta eri vaiheissa
 • antaa tietoa erilaisista tukimuodoista ja sopeutumisvalmennuksesta
 • kehittää muistisairauksien hoitokäytäntöjä yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Muistineuvola tarjoaa

 • henkilökohtaista neuvontaa
 • muistitoimintojen ja toimintakyvyn arviointia
 • tietoa sairaudesta asiakkaalle ja hänen omaiselleen
 • neuvontaa ja ohjausta saatavilla olevista palveluista ja niihin hakeutumisesta
 • tukea totutun elämäntyylin jatkamiseen

 

Kaikki neuvolapalvelut ovat saatavilla myös saamenkielellä, palvelusta sovitaan erikseen aikaa varatessa.

 

Terveydenhoitajan ajanvaraus arkisin klo 8 - 9

Ivalo, puh. 040 512 4602

Inari, puh. 040 844 5628

         puh. 040 844 5482

 

Muistiliitto

Lapin Muistiyhdistys

Elina Kemppainen - Pohjois-Lapin muistiohjaaja
puhelin: 045 694 3759
sähköposti: elina@lapinmuistiyhdistys.fi

 • muistitupatoiminta
 • vertaisryhmätoiminta
 • tietoinfot
 • ohjaus, tuki ja neuvonta
 • vapaaehtoistoiminta