Mielenterveyspalvelut

Verkkoneuvonta: mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalvelut palvelevat kuntalaisia erilaisissa kasvuun ja kehitykseen, ihmisten välisiin suhteisiin ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa, kuten lasten ja nuorten käyttäytymiseen liittyvät ongelmat, parisuhteen kriisit, oman elämän valintoihin liittyvät kysymykset, yksinäisyyden ja ahdistuksen tuntemukset, psyykkiset sairaudet ja päihdeongelmat.

Mielenterveyspalvelut toimivat yhteistyössä eri viranomaistahojen, kuten päivähoidon, koulutoimen, sosiaalitoimen ja terveystoimen kanssa. Psykiatrin vastaanotto on noin kerran kuukaudessa. Mielenterveyspalvelut ovat maksuttomia. 

Yhteystiedot:
Käyntiosoite: Piiskuntie 2, 99800 Ivalo
Ajanvarausnumero: 040 653 0688, soittoaika arkisin kello 12 - 13

Karhumaa Irja, psykiatrinen sairaanhoitaja

Hyväri Jonna, psykiatrinen sairaanhoitaja

Korkeakangas Anni, psykiatrinen sairaanhoitaja

Niskanen Laura, psykiatrinen sairaanhoitaja

Oppilaitosten psykiatrinen sairaanhoitaja: Ahonen Marianne, puh. 040 353 4640

 

 

Inarin kunnan moniammatillinen kriisiryhmä

 

Kriisiryhmään saa yhteyden soittamalla sosiaalipäivystykseen 24/7 virka-aikana numeroon 040 3514150

Inarin kunnan alueella toimii useiden ammattiryhmien henkilöistä koostuva kriisiryhmä, jonka tehtävänä on antaa henkistä ensiapua äkillisen traumaattisen tilanteen kokeneille. Tällaisia tilanteita ovat esim. vaikeat onnettomuudet, joissa menetetään ihmishenkiä, itsemurhat, läheisen odottamaton vakava loukkaantuminen tai kuolema tai läheltä piti tilanteet.

Yhteydenotto apua tarvitseviin otetaan välittömästi tiedon saannin jälkeen tai mikäli kyseessä on suuronnettomuus, järjestetään apua jo suoraan paikan päälle. Kriisityön ennaltaehkäisevä toimintamuoto on ns. jälkipuinti-istunto, joka pyritään järjestämään traumaattisen tilanteen kokeneille toisena tai kolmantena päivänä kriittisen tapahtuman jälkeen. Sen tarkoituksena on sopeuttaa palautuminen arkeen ja ehkäistä kriisien aiheuttamia jälkireaktioita , joita ovat mm. ahdistavat muistot ja mielikuvat tapahtuneesta, syyllisyys, univaikeudet ja muistihäiriöt. Järkyttävistä tapahtumista toipumiselle on tärkeää kohdata ja käsitellä tapahtuma ja esille nousevat ajatukset, tuntemukset ja reaktiot uudelleen. Tähän jälkipuinti-istunto tarjoaa mahdollisuuden.

Jälkipuinti-istuntojen vetäjinä toimii 2-3 kriisityöhön koulutuksen saanutta vetäjää. Tarvittaessa sovitaan uusi ryhmätapaaminen tai henkilökohtainen jatkohoito. Vetäjät ovat vaitiolovelvollisia eikä muistiinpanoja jälkipuinti-istunnoista tehdä.

Inarin kunnan kriisiryhmän vetäjänä toimii sairaanhoitaja Katja Bogdanoff.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: