Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto


Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen verkkopalvelu, ajanvaraus

Sähköisestä ajanvarauksesta voi varata ajan
• Laboratorioon ja röntgeniin
• Sairaanhoitajan vastaanotolle: injektiot, korvahuuhtelut, haavanhoidot, ompeleiden poisto.
• Terveydenhoitajan vastaanotolle: rokotukset, kuulon tutkimukset, kutsuntataarkastusket, kouluuntulotarkastukset, 4 v. neuvolatarkastukset.


Kouluterveydenhuolto
 

Kouluterveydenhuollolla tarkoitetaan peruskoulujen terveydenhuoltoa, johon sisältyvät myös suun terveydenhuolto ja mielenterveystyö. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaan, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan asiakkaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kouluterveydenhuollon tärkeä työmuoto ovat avoimet vastaanotot, joille oppilaat voivat tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan ja mieltään vaivaavista asioista.

Terveydenhoitaja kirjoittaa tarvittaessa todistuksen koululaisen sairaudesta. Todistuksia ei kirjoiteta takautuvasti.

Palvelut ovat saatavilla myös saamenkielellä, palvelusta sovitaan erikseen aikaa varatessa.

Terveydenhoitajan ajanvaraus arkisin klo 8 - 9

Ivalon ala-aste 040 861 1873, Ivalon ylä-aste 040 520 9246
Inarin koulu, terveydenhoitaja, puh. 040 844 5482
Sevettijärven koulu, terveydenhoitaja, puh. 040 844 5628


Laajat terveystarkastukset

Kouluterveydenhuollon esitietolomakkeet on tarkoitettu käytettäväksi laajoissa terveystarkastuksissa 1., 5. ja 8. luokilla. Lomakkeita on sekä oppilaalle että vanhemmille. Ne täytetään ja palautetaan kouluterveydenhuoltoon tarkastukseen tultaessa tai erikseen sovitusti.

1. luokan laaja terveystarkastus
1. luokan vanhempien esitietolomake (pdf)

5. luokan laaja terveystarkastus
5. luokan oppilaan esitietolomake (pdf)
5. luokan vanhempien esitietolomake (pdf)

8. luokan laaja terveystarkastus
Yläkoululaisen oppilaan esitietolomake (pdf)
Yläkoululaisen vanhempien esitietolomake (pdf)Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen sekä opiskeluterveyden ja tulevan työkyvyn tukeminen. Opiskeluterveydenhuolto vastaa myös opiskelijan sairauksien hoidon järjestämisestä ja valvoo opiskeluympäristön terveydellisiä oloja.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin on oikeutettu opiskelija, joka opiskelee vähintään 4 kk päätoimisesti ammattikorkeakoulussa tai toisen asteen oppilaitoksessa.

Palvelut ovat saatavilla myös saamenkielellä, palvelusta sovitaan erikseen aikaa varatessa.

Terveydenhoitajan ajanvaraus arkisin klo 8 - 9

Ivalo lukio , terveydenhoitaja, puh. 040 520 9246
Saamelaisalueen koulutuskeskus, terveydenhoitaja, puh. 040 844 5482


Lisätietoa: 

Adsume, nuorten päihdemittari
Audit, alkoholin käytön arviointi -kysely
Itsenäistyvän nuoren roolikartta
Mielialakysely R-BDI-13
Mielenterveystalo.fi
Nuortenlinkki.fi
Sisäilmaopas
Lasten ja nuorten rokotusohjelma (THL)

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: