Jonotiedote

Inarin kunnan terveyskeskuksen kiireettömän sairaanhoidon jonotiedote
Heinäkuussa 2020
Terveydenhuoltolain 51 § mukaan kunnan on järjestettävä toimintansa niin, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena päivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, ellei sitä ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.
Hoidon tarpeen arviointi
Puhelinaikoina ajanvarausnumerossa 040 188 7400, muulloin päivystävän sairaanhoitajan numerossa 040 770 9187 tai paikan päällä.
Lääkärin vastaanotto,
kaikki alueet
Päivystysvastaanotolle pääsee samana päivänä. Kiireettömät ajanvaraukset noin 2 kuukautta. Ajanvaraus klo 8.15 - 10.00 ja 13.00 - 14.00,
puhelinnumero 040 188 7400
Laboratorio
Näytteenotto arkisin ma-to klo 7.30 - 14.30, pe 7.30 - 13.30, ajanvaraus ajanvarausnumerosta tai numerovuorolla sekä sähköinen ajanvaraus www.inari.fi
Röntgen
Ma - to klo 8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00, pe klo 8.00 - 11.30, 12.00 - 14.30, ajanvaraus ajanvarausnumerosta tai sähköinen ajanvaraus www.inari.fi
Inarin kunnan suun terveydenhuollon jonotiedote
Heinäkuussa 2020
Hammashoitolan vastaanottoajat
Kiireetön aika annetaan hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen. Ajan saa 3 kk:n sisällä. Kiireelliset särkytapaukset hoidetaan päivittäin. Puhelinnumero 040 830 8936.