Fysioterapia

Toiminta-ajatuksena on perusliikkumisen ja toimintakykyisyyden ylläpitäminen ja edistäminen. Kuntoneuvolatyyppiseen ohjaukseen ja neuvontaan voi hakeutua ilman lääkärin lähetettä, fysioterapeuttiseen hoitoon tarvitaan lääkärin antama fysioterapialähete. Asiakkaan tulee itse ottaa yhteyttä fysioterapiaan ajan varaamiseksi.

 

Terveyskeskuksessa on toukokuussa 2017 otettu käyttöön fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta. Alkuvaiheessa suoravastaanottotoiminnan piiriin kuuluvat akuutit selkäpotilaat. Suoravastaanottotoiminta tarkoittaa käytännössä sitä, että selkäpotilas voidaan hoidontarpeenarvioinnin jälkeen tarvittaessa ohjata lääkärin sijaan suoraan fysioterapeutin vastaanotolle. Hoidontarpeenarvioinnin suorittaa aina hoitaja, asiakas itse ei voi varata aikaa suoravastaanotolle.


Ajanvaraus ja puhelinneuvonta ma-pe klo 11.30-12.30, puh. 040 509 8661. Ryhmätilaisuudet ovat maksuttomia, hoito on maksullista.

Ryhmien alkamisesta ilmoitetaan syksyllä paikallislehdessä. Kesäkuukausina ei ole ryhmätoimintaa. Niska-, selkä- ja reumaryhmät kokoontuvat talvikuukausina.

Apuvälineiden lainaus

Apuvälineitä lainataan lyhyt- ja pitkäaikaiseen käyttöön fysioterapian osastolta. Yhteydenotot fysioterapiaosastolle ma - pe klo 11.30-12.30 puh. 040 509 8661.

Apuvälineet tulee palauttaa pestynä ja puhdistettuna heti, kun käyttötarve lakkaa.


Lääkinnällinen kuntoutus

Kuntoutustarpeista neuvotellaan oman lääkärin ja fysioterapeutin kanssa. Kuntoutus on osa potilaan hoitoa, kun työ- tai toimintakyky on uhattuna. Kuntoutukseen voi kuulua mm. fysioterapia, puheterapia, apuvälinehuolto. Kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus ja kuntoutuslaitoshoito kuuluvat myös lääkinnälliseen kuntoutukseen, mutta toteutetaan muualla.