Taiteen perusopetus

 

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKISSA (Tpo)


Inarin kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta musiikissa. Opinnot on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Opinnot muodostuvat tasolta toiselle etenevistä pianonsoiton opinnoista sekä osaamista syventävistä ja laajentavista muista kursseista. Opinto- ohjelmaan on merkitty tänä lukuvuonna tarjolla olevat musiikin taiteen perusopetuksen kurssit (Tpo).

Taiteen perusopetus pohjautuu lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) taiteen perusopetuksesta sekä opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin ja sivistyslautakunnan hyväksymään musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan. Taiteen perusopetus muodostuu 10 opintokokonaisuudesta, joiden yhteenlaskettu laajuus on vähintään 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Opinnot etenevät tasolta toiselle. Niiden mukaan opiskelija voi edetä valitsemissaan opinnoissa ja edistyä taidoissaan.
Taiteen perusopetuksen oppilasvalinnoissa huomioidaan opiskelijan edellytyksiä vuosittain etenevään, tavoitteelliseen opiskeluun (mm. ikä, kypsyys, aktiivisuus ja oma soitin kotona). Oppilas voi jatkaa opintojaan, kunnes yleinen oppimäärä on suoritettu. Suoritettuaan vähintään 500 tunnin opinnot opiskelija saa todistuksen musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän suorittamisesta.
Muualla suoritettujen musiikin taiteen perusopetuksen opintojen korvaavuus ratkaistaan tapauskohtaisesti. Myös aikuisopiskelijat ovat tervetulleita pianon yksilöopintoihin Inarin kansalaisopistoon.