Asiakasrekistereihin tallennettavat henkilötiedot ja niiden käsittely

Inarin kunnan sosiaali- ja terveystoimessa kerätään palvelun antamisen kannalta tarpeellisia tietoja asiakasrekistereihin. Asiakasrekisterien tiedot voivat olla paperiasiakirjoja, tallennettuna sähköisesti asiakastietojärjestelmiin tai muussa muodossa esimerkiksi röntgenkuvina. Asiakastiedot ovat salaisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta, ellei tietojen luovuttamiseen ole laissa määriteltyjä erityisiä perusteita.

Tiedot rekistereistä, niihin tallennettavista tiedoista ja tietojen käyttötarkoituksesta saatte palvelunne antavasta toimipisteestä.

Teillä on asiakkaana oikeus tarkistaa itseänne koskevat tiedot ja vaatia mielestänne virheellisen tai palvelun antamisen kannalta tarpeettoman tiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista. Tarkemmat menettelyohjeet saatte palveluanne antavasta toimenpisteestä.

Tämä informaatiovelvoite perustuu henkilötietolain 25 §:ään.

Inarin kunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lomakkeet:

Lokitietojen tarkastuspyyntö

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: