Inarin kunnan sosiaali- ja terveystoimen strategia

”Inarin kunnan sosiaali- ja terveystoimi auttaa ja tukee, osaa ja tekee”

Arvot

  1. asiakas-ja palvelulähtöisyys
  2. vastuullinen työyhteisö
  3. taloudellisuus (voimavarojen tarkoituksenmukainen käyttö)
  4. osaaminen ja uudistuminen
  5. inhimillisyys ja ihmisarvon kunnioittaminen
  6. palvelujen laatu

Toiminta-ajatus

    Järjestämme kunnan asukkaille ja asiakkaille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut ja huolehdimme niiden laadusta, vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta. 

Päämäärät

  1. Laadukkaat ja kuntalaisten tarvetta vastaavat palvelut tarjotaan säädösten edellyttämässä ajassa huomioiden taloudelliset resurssit
  2. Kaikissa tehtävissä on koulutettu, ammattitaitoinen ja pysyvä henkilökunta 
Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: