Työikäisten palvelut / aikuissosiaalityö

Kysy neuvoa verkossa: Aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen verkkoneuvonta ja –asiointi

Aikuissosiaalityö auttaa yli 18-vuotiaita erilaisissa elämäntilanteissa. Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on tukea elämänhallintaa, osallisuutta ja sosiaalista toimintakykyä.

Ensimmäisellä tapaamisella aloitetaan palvelutarpeen arviointi, jossa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne. Arvioinnin perusteella asiakkaalle laaditaan suunnitelma tarvittavista palveluista tarvittavien yhteistyötahojen kanssa.

Aikuissosiaalityön palveluja ovat aikuissosiaalityö-ja ohjaus, täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki, päihdehuolto, mielenterveys-ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta ja työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Linkit:

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet 1.1.2018 alkaen

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus (tulostettava)

http://www.kela.fi/documents/10192/3423776/TO1_W.pdf/472f05d6-e804-491b-b576-18a45c57f5ae

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: