Saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut Inarin kunnassa


Sámegielat sosiála - ja dearvvasvuohtabálvalusat Anára gielddas
Sämikielâliih sosiaal- já tiervâsvuođâpalvâlusah Aanaar kieldâst
Sääʹmǩiõllsaž sosial- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz Aanar kååʹddest


Pohjoissaamenkieliset työntekijät:

Aikio-Jumisko, Elle-Mari hammashoitaja, Ivalon hammashoitola, puh.040 830 8936    
Haapala, Seija puheterapeutti, sosiaali- ja terveystoimi, puh. 040 518 0917
Kitti, Raisa terveydenhoitaja, Inarin kk:n terveystalo, puh. 040 844 5628
Laiti, Mirja avohoidon johtaja, sosiaali- ja terveystoimi, puh. 040 844 5627
Lantto, Armas kylätyöntekijä, kotipalvelu Pohjois-Inarin alue. puh. 040 138 5960
Magga, Birgitta lähihoitaja, kotipalvelu Pohjois-Inarin alue,puh. 040 770 5176
Nuorgam, Marja eläinlääkäri, Inari-Utsjoen alue, puh. 0400 346 812
Nuorgam, Selma lähihoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 727 3690
Similä, Raisa, sairaanhoitaja, kotipalvelu, puh. 040 782 8359
Tanhua, Kaija lähihoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 530 3741

Davvisámegielat bargit:

Aikio-Jumisko, Elle-Mari bátnedikšu, Avvila bátnedikšunbáiki, tel.040 830 8936
Haapala, Seija puheterapeutti, sosiaali- ja terveystoimi, puh. 040 518 0917
Kitti, Raisa dearvvašvuođadivššár, Anàr girkogili deavvašvuođadállu, tel. 040 844 5628
Laiti, Mirja rabasfuolahusa hoavda, sosiála- ja dearvvasvuohtadoaibma, tel. 040 844 5627
Lantto, Armas gilibargi, ruoktobálvalus Davvi-Anára guovlu, tel. 040 138 5960
Magga, Birgitta lagasdivššár, ruoktobálvalus Davvi-Anára guovlu, tel. 040 770 5176
Nuorgam, Marja šibitdoavttir, Anára-Ohcejoga guovlu, tel. 0400 346 812
Nuorgam, Selma lagasdivššár, Männikkö bálvalusdállu, tel. 040 727 3690
Similä, Raisa, buohccedivššár, ruoktobálvalus, tel. 040 482 8359
Tanhua, Kaija lagasdivššár, Männikkö bálvalusdállu, tel. 040 530 3741

Inarinsaamenkieliset työntekijät:

Kitti, Aino välinehuoltaja, terveyskeskus, puh. 040 197 3285
Musta, Katariina valistushammashoitaja, Ivalon hammashoitola, puh.040 835 6796
Nuppula, Merja lähihoitaja, terveyskeskuksen vuodeosasto, puh. 040 770 9186
Ranta, Marja-Leena, kotihoidon sairaanhoitaja, puh. 040 672 7484
Valikainen, Pirjo, perushoitaja, terveyskeskuksen vuodeosasto, puh.  040 770 9186

Anarâškielâliih pargeeh:

Kitti, Aino piergâshuolâtteijee, tiervâsvuođâkuávdáš, puh. 040 197 3285
Musta, Katariina čuovviittâspänitipšoo, Avveel pänitipšottâh, puh.040 835 6796
Nuppula, Merja aldatipšoo, tiervâsvuođâkuávdáá seŋgâuásádâh, puh. 040 770 9186
Ranta, Marja-Leena, päikkipyecceitipšoo, puh. 040 672 7484
Valikainen Pirjo, vuáđutipšoo, tiervâsvuođâkuávdáá seŋgâuásádâh, puh.  040 770 9186

Koltansaamenkieliset työntekijät:

Feodoroff, Ilona lähihoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 572 2740
Fofonoff, Vilho kylätyöntekijä, kotipalvelu Sevettijärvi – Näätämön alue, puh. 040 172 8431
Lintula, Sointu, kotipalvelutyöntekijä, Sevettijärven alue, puh. 040 764 0863
Mäkelä, Sari lähihoitaja, Männikön palvelukoti, puh. 040 572 2740


Nuõrttsääʹmǩiõllsaž tuâjjla:

Feodoroff, Ilona âʹlddhoiʹddjeei, Männikkö kääzzkõspõrtt, teʹl. 040 572 2740
Fofonoff, Vilho sijddtuâjjlaž, dommkääzzkõs Čeʹvetjäu´rr – Njauddâm vuʹvdd, teʹl. 040 172 8431
Lintula, Sointu dommkääzzkõstuâjjlaž, Čeʹvetjääuʹr vuʹvdd, teʹl. 040 764 0863
Mäkelä, Sari âʹlddhoiʹddjeei, Männikkö kääzzkõspõrtt, teʹl. 040 572 2740
 

 

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: