Vanhusneuvosto

Kuntalain (410/2015) § 27 mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025

 

Varsinainen jäsen                  Varajäsen

Kyllikki Tanhua                         Paavo Siivikko

Varpu Mikkonen                       Pirjo Köngäs

Tapani Silventoinen                  Antero Svendsen

Marja Suojoki-Gauriloff            Seija Semenoff

Katriina Halmeaho, laitoshoidon johtaja    Laiti Mirja, avohoidon johtaja

Kunnanhallituksen päätökset 4.9.2017 § 297, 4.12.2017 § 400, 16.4.2018 § 98, 6.5.2019 § 116, 18.5.2020 § 112 ja 30.11.2020 § 254.

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii vastaava palveluohjaaja, puh. 040 779 2861

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: