Vammaisneuvosto 2021 - 2025
 

Kuntalain (410/2015) § 28 mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Edustettava taho                               Varsinainen jäsen                              

Tekninen Lautakunta                          Nina Niittyvuopio                     

Sivistyslautakunta                              Kansalaisopiston rehtori - vapaa-aikasihteeri

Inarin-Utsjoen Kuuloyhdistys ry          Taimi Seurujärvi                           

Pohjois-Lapin Hengitysyhdistys ry      Maria Mäkelä-Saijets               

Lapin Näkövammaiset ry                    Vappu Tanhua                         

Inarin-Utsjoen Diabetesyhdistys ry      Anneli Kuhmonen                 

Inarin-Utsjoen Diabetesyhdistys ry      Pirjo Erola                                

Inarin Sydänyhdistys ry                       Heimo Pennanen                     

Inarin-Utsjoen Reumayhdistys ry        Irja Mikkola                               

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: