Omaishoidontuki

Omaishoidontukea voidaan myöntää määrärahojen puitteissa, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona. Omaishoidontuki on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua ja siihen voi sisältyä hoitopalkkio sekä palveluita, jotka määritellään palvelusuunnitelmassa. Omaishoidontuesta laaditaan yhdessä hoidettavan, hoitajan ja kunnan välillä hoitosopimus. Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista ja eläketurvaan oikeuttavaa tuloa.

Hoitopalkkio on porrastettu hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella seuraavasti vuonna 2021

I ryhmä   454,74 euroa/ kk
II ryhmä  659,15 euroa/ kk
III ryhmä 990,19 euroa/ kk

Asiointipalkkio 227,37 euroa/ kk

Tilapäisen omaishoitajan palkkio 61,96 euroa/ vrk

OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 2021
OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

Lisätietoja antaa tarvittaessa vastaava palveluohjaaja 040 779 2861

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: