Saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut

Saamelaisten kotiseutualueen kunnissa on vuodesta 2002 lähtien toteutettu saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamista tarkoittavaa järjestelyä, valtion vuoden 2016 talousarviossa on erillinen 480 000 euron määräraha tätä tarkoitusta varten. Talousarvion mukaan määrärahaa saa käyttää valtionavustuksen maksamiseksi Saamelaiskäräjien kautta saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:ssä tarkoitetuille saamelaisten kotiseutualueen kunnille saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Valtionavustusta myönnetään kaikilla saamen kielissä tuotettaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannuksiin.

Aluehallintoviraston 15.2.2016 tekemän päätöksen mukaan valtionavustus kohdentuu kuntien ja saamelaiskäräjien tekemin sopimusten mukaisesti kunnille seuraavasti:
Enontekiön kunta   65 344,25 €
Inarin kunta          211 419,00 €
Sodankylän kunta  55 152,00 €
Utsjoen kunta       148 048,75 €

Inarin kunnan saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2016

  1. Koltankielinen kotipalvelutyöntekijä Sevettijärvi – Näätämön alueella
  2. Pohjoissaamenkielinen kotipalvelutyöntekijä Pohjois-Inarin alueella
  3. Saamenkielinen lähihoitaja Männikön palvelukoti, ryhmäkoti Mustikka
  4. Saamenkielinen lähihoitaja Männikön palvelukoti, ryhmäkoti Hilla ja Puolukka
  5. Saamenkielinen lähihoitaja Ivalon Terveyskeskus, vuodeosasto
  6. Koltansaamenkielinen kylätyöntekijä Sevettijärvi – Näätämön alueella
  7. Saamenkielinen kylätyöntekijä Pohjois-Inarin alueella
  8. Saamenkielinen kylätyöntekijä Nellim – Keväjärven alueella

Lisätietoja:
Saamenkielisten kotipalvelun ja kylätyöntekijöiden osalta avohoidon johtaja Mirja Laiti puh. 040 844 5627 sähköposti etunimi.sukunimi@inari.fi 
Männikön palvelukodin saamenkielisten palvelujen osalta laitoshoidon johtaja Jaakko Seppänen, puh. 040 518 9059 sähköposti etunimi.sukunimi@inari.fi.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: