Puheterapia

Puheterapia on yksi lääkinnällisen kuntoutuksen muoto. Puheterapiassa kuntoutetaan lapsia ja aikuisia, joilla on puheen, kielen tai äänenkäytön häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen pulmia. Puheterapeutti tekee myös tutkimuksia ja arvioi kuntoutuksen tarvetta.

Puheterapiasta on hyötyä, jos on vaikeuksia ymmärtää tai tuottaa puhetta tai jos puhe on epäselvää. Samoin jos lapsen puhe kehittyy hitaasti tai jos aikuisella on vaikeutta äänenkäytössä. Puheterapiasta on apua myös, jos on tarvetta käyttää puhetta tukevia tai korvaavia apuvälineitä tai jos syöminen ja nieleminen tuottavat vaikeutta. Myös isommat lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ongelmat, änkytys sekä kuulovian mukanaan tuomat pulmat ovat osa puheterapeutin työkenttää. Puheterapialla ehkäistään, korjataan ja lievennetään näitä vaikeuksia.

Lasten puheterapia toteutuu yhteistyössä vanhempien kanssa, usein harjoituksia tulee tehdä myös kotona. Tarvittaessa puheterapeutti tekee yhteistyötä myös muiden lasta kuntouttavien, hoitavien tai opettavien ihmisten kanssa. Myös aikuiskuntoutujien lähipiirin kanssa pohditaan kuntoutukseen liittyviä asioita yhdessä. Terapiakäyntien tiheys vaihtelee puheterapia-asiakkaan tarpeiden mukaan.

Inarin kunnassa puheterapia toteutuu pääsääntöisesti terveyskeskuksen tiloissa Ivalossa, mutta myös Inarissa on vastaanottopäivä noin joka toinen viikko. Puheterapia on maksutonta, terapeutin vastaanotolle voi hakeutua oma-aloitteisesti. Usein puheterapeutin vastaanotolle tullaan terveydenhoitajan tai lääkärin ohjaamana. Puheterapeutilla ei ole tiettyä puhelinaikaa, puheterapeuttia voi tavoitella työaikana kello 8 – 16 välillä. Jos puhelinvastaajaan viestin jättäminen ei ole mieluisaa, niin myös tekstiviestillä voi asian esittää. Lisäksi yhteydenottopyynnön voi jättää sähköpostiin, mutta niihin viesteihin ei tulisi liittää tarkkoja henkilötietoja.

Puheterapetin puhelinnumero on 040 5180917 ja sähköpostiosoite: seija.haapala@inari.fi

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: