Lastenneuvola


Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen verkkopalvelu, ajanvaraus

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Terveydenhoitaja tekee kotikäynnin ennen ja jälkeen synnytyksen. Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan neuvolassa järjestetään alle kouluikäisille vähintään 15 määräaikaistarkastusta, joista viisi tekee lääkäri yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Lisäksi vanhempia tuetaan vanhempainryhmien avulla.

Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja toteuttamiseksi tulee tarvittaessa järjestää lisäkäyntejä ja kotikäyntejä.

Terveydenhoitaja kirjoittaa tarvittaessa todistuksen lapsen sairaudesta. Todistuksia ei kirjoiteta takautuvasti.

Kaikki neuvolapalvelut ovat saatavilla myös saamenkielellä, palvelusta sovitaan erikseen aikaa varatessa.

Sähköinen ajanvaraus

Terveydenhoitajan ajanvaraus arkisin klo 8 - 9

Etelä-Inari 040 841 7743
Pohjois-Inari ke-to 040 844 5628
Sevettijärven terveystalo, neuvola ke-to (kesäisin to) 040 846 3078

Neuvolan perheohjaaja

Neuvolan perheohjaus on varhaista ja lyhytaikaista, matalan kynnyksen keskustelu- ja ohjausapua lasta odottaville ja neuvolaikäisten lasten perheille. Perheohjauksen tarkoituksena on auttaa, ohjata ja tukea lapsi-perheitä arjen sujumisessa, vanhemmuudessa, lasten huolenpidossa  ja erilaisissa huolenaiheissa. 

Perheohjaajan kanssa vanhemmat voivat keskustella mielessä olevista asioista ja miettiä yhdessä ratkaisuja. Tapaamiset ovat yleensä perheen kotona. Yhteistyötä tehdään perheen tilanteesta ja tarpeista riippuen eri lapsi-perhetoimijoiden kanssa, esimerkiksi neuvolan terveydenhoitajien, varhaiskasvatushenkilöstön tai sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Perheohjaaja tekee kotikäynnit ensimmäistä lasta odottaville loppuraskaudesta ja kaikkiin lapsiperheisiin, joilla on noin 2,5 kuukauden ikäinen vauva. Perheohjaaja ja lastenneuvolan terveydenhoitajat järjestävät ryhmäneuvolan 6-kuukauden ikäisten vauvojen perheille.

Puhelut arkisin klo 8-15 040 669 7306. Voit olla yhteydessä myös tekstiviestillä.

Lisätietoja
Perheaikaa - uusi verkkopalvelu vauva- ja pikkulapsiperheille
Lapin ensi- ja turvakoti
Sairas Lapsi - sivusto
MLL - Mannerheimin lastensuojeluliitto
Lasten ja nuorten rokotusohjelma (THL)

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: