Muut palvelut

Lääkärintodistukset

Muita kuin päivystystapauksiin liittyviä lääkärintodistuksia varten on aina varattava vastaanottoaika. Todistukset ovat yleensä maksullisia. Alle 10/12-vuotiaan lapsen äkillisestä sairaudesta huoltaja saa todistuksen terveydenhoitajalta, kouluterveydenhoitajalta tai tarvittavan hoitokäynnin yhteydessä lääkäriltä.

Reseptin uusiminen

Inarin kunnassa on käytössä sähköinen resepti eli eResepti. Kun lääkäri määrää sinulle lääkettä, kirjoittaa hän siitä sähköisen reseptin. Se tallennetaan Reseptikeskukseen.

Saat potilasohjeen paperilla. Ohjeessa on kerrottu sinulle määrättyjen lääkeiden nimet ja annosteluohjeet. Voit hakea lääkkeesi mistä tahansa apteekista. eResepti on käytössä kaikissa apteekeissa keväästä 2012 lähtien. Ota mukaan apteekkiin potilasohje ja Kela-kortti. Kun näytät potilasohjeen, asiointisi nopeutuu. Jos sinulla ei ole mukana potilasohjetta, saat silti lääkkeesi esittämällä Kela-kortin. Tarvitset Kela-korttia myös, että saat lääkkestä sairasvakuutuskorvauksen.

Kun sinulle määrätty lääke on lopussa tai resepti on vanhentumassa, voit pyytää sähköisen reseptin uusimista. Voit uusia reseptin joko apteekissa tai terveydenhuollossa. Kun teet uusimispyynnön apteekissa, apteekki välittää pyynnön terveydenhuoltoon.  Terveyskeskuksessa voit jättää uusimispyynnön terveyskeskusavustajalle tai terveydenhoitajalle. Reseptin uusimiseen tulee varata kahdeksan arkipäivää.

Tieto sähköisen reseptin uusimisesta lähetetään sinulle tekstiviestinä, jos olet antanut matkapuhelinnumerosi. Voit myös tiedustella asiaa apteekista tai terveydenhuollosta.

Jos et halua sähköistä reseptiä, voit pyytää lääkäriltä paperireseptin.

Joukkotarkastukset

Rintasyövän ja kohdunkaulansyövän joukkotarkastukset järjestetään kerran vuodessa, tutkimusvuorossa olevat saavat henkilökohtaisen kutsun.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoidon tarkoituksena on kotona asuvan ikäihmisen tai vammaisen hoidon järjestäminen lyhytaikaisesti tai pitkäaikaisesti hoito- ja palvelusuunnitelman sekä lääkärin päätöksen pohjalta. Kotisairaanhoidosta vastaavat Ivalon terveyskeskuksen terveydenhoitajat.

Päiväsairaala

Terveyskeskuksessa toimii päiväsairaala, jossa annetaan mm. erilaisia suonensisäisiä hoitoja ja tehdään pieniä nukutusta vaativia toimenpiteitä. Lisäksi päiväsairaalassa hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat lyhytaikaista hoitoa ja seurantaa ja joita ei kirjata vuodeosaston potilaiksi. Potilailta peritään asiakasmaksulain mukainen maksu.

Vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet

Turvallisuussyistä vanhat ja käyttämättä jääneet lääkkeet tulee toimittaa pois kotitalouksista. Terveyskeskus ei ota vastaan vanhentuneita lääkkeitä vaan ne voidaan toimittaa apteekkiin, joka huolehtii niiden hävittämisestä.

Rintamaveteraanikuntoutus

Inarin kunta järjestää inarilaisille rintamaveteraaneille kuntoutusta Valtiokonttorin vuosittain osoittamien määrärahojen puitteissa. Veteraanikuntoutukseen haetaan ns. jatkuvalla haulla. Hakulomakkeita saa terveyskeskuksesta ja kunnanvirastolta.

Taksin ja muiden erityiskulkuneuvojen käyttö

Pääsääntöisesti lääkärin ja hoitajan vastaanotolle tultaessa käytetään julkisia kulkuneuvoja. Lääkäri kirjoittaa matkakorvaustodistuksen erityiskulkuneuvon käytöstä ainoastaan silloin, kun sairaus on vaatinut muun kuin yleisen kulkuneuvon käyttöä. Matkakorvauksista päättää KELA.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: