Kalottikeskus

Kalotin oppimiskeskus-säätiön eli Kalottikeskuksen tarkoituksena on säätiön sääntöjen mukaan osaamisen, ammattitaidon ja koulutuksen tukeminen sekä kehittäminen ensisijaisesti Inarin kunnan alueella. Toiminnallaan säätiö tukee myös koko saamelaisalueen ammatillisen osaamisen kehittämistä ja paikallisten ihmisten elinmahdollisuuksia. Säätiö voi kehittää, tukea ja avustaa uudenlaisia ammatillista osaamista edistämviä toimintoja.

Inarin kunnan organisaatiomuutoksen myötä toiminnan johtaja (nykyään nimellä asiamies) vakanssi ja tehtävät siirrettiin 1.1.2013 alkaen Elinkeinot & kehitys Nordicaan. Kalotin oppimiskeskus-säätiön asiamiehen tehtäviä hoitaa oman työnsä ohessa kehittämiskoordinaattori Marja Männistö.

Yhteystiedot:
Kalotin oppimiskeskus-säätiö
Asiamies Marja Männistö

Sähköposti: marja.mannisto@inari.fi
Gsm +358 400 231 765

Postiosoite: Sairaalantie 3 b, 99800 Ivalo (postiosoite)

Kiinteistön käyntiosoite: Kirkkokuja 14, Ivalo

Laskutusosoite: Kalotin oppimiskeskus-säätiö, TE003721683496, PL 299, 02066 Docuscan

Laskutusosoite 25.4.2017 lähtien: Kalotin oppimiskeskus-säätiö, 003721683496, PL 299, 02066 DocuscanSäätiön hallitukseen kuuluvat 6/2017 - 12/2021

- Anu Avaskari, Inarin kunta, puheenjohtaja

- Miia Kärnä, Inarin kunta, varapuheenjohtaja

- Tapani Silventoinen, Inarin kunta, jäsen

- Maritta Mäenpää, Saamelaisalueen koulutuskeskus, jäsen

- Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen, Saamelaisalueen koulutuskeskus, jäsen (13.2.2018 lähtien)

Hallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja esittelijänä toimii säätiön asiamies Marja Männistö.

Kiinteistö

Inarin kunta lahjoitti säätiölle sen perustamisen yhteydessä Kirkkokuja 14 sijaitsevan koulukiinteistön.Kiinteistö on myynnissä, ota yhteys asiamieheen, mikäli olet kiinnostunut näytöistä ja kiinteistötiedoissta.

Koulukiinteistö

Kalottikeskuksen kouluosa on nyt tyhjillään.

Itäsiivestä vuokralle asuntoja, toimistoja ja varastotilaa

Kalottikeskuksen itäsiipi (pihaan tultaessa oikeanpuoleinen siipi) on vuokra-asuntokäytössä. 

Itäsiivessä on kahdeksan huoneistoa, jotka ovat kaikki vuokrattuina.

Kiinteistö on myynnissä tarjousten perustella. Yhteydet säätiön asiamies Marja Männistöön