Ruokapalvelu liikelaitosVANHUSRUOKAILU

Tarjoamme vanhuksille aterioita Männikön palvelukodissa, Ivalon palvelukeskus Koivikossa ja kotiin kuljetettuina aterioina Ivalon, Inarin ja Sevettijärven alueilla.

Hyvä ravitsemus on perusedellytys toimintakyvylle, jolla turvataan jokapäiväisen elämän sujuminen. Sillä voidaan ehkäistä tai siirtää sairauksien puhkeamista ja hidastaa niiden pahenemista. Toimintakyvyn säilyminen lisää vanhuksen elämänlaatua ja selviytyessään itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista vanhus voi asua omassa kodissaan.

Ruokavaliosuunnittelussa huomioidaan ikäryhmän ruokailutottumukset ja ravitsemukselliset erityispiirteet. Ruokalistalla pyritään käyttämään vanhuksille tuttuja ruokalajeja ja siinä huomioidaan kunkin vuodenajan juhlaruoat.

Vanhusten ateriapalvelu:
Männikön palvelukodissa ja palvelukeskus Koivikossa tarjotaan ateriointimahdollisuus ikääntyneille, joiden toimintakyky on alentunut. Aterioiden kotiinkuljetus on mahdollista, silloin kun liikkuminen kodin ulkopuolella ei onnistu. Aterioista ja ateriakuljetuksista peritään asiakasmaksu


YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja ateriapalveluista saa kotipalveluohjaajalta puh.040 779 2861