Ruokapalvelu liikelaitosERITYISRUOKAVALIOT

Erityisruokavaliot suunnitellaan ja toteutetaan lääkärin ja/tai terveydenhoitajan todistusten perusteella yhteistyössä vanhempien ja terveydenhoitohenkilöstön kanssa.

Ensisijaisesti koululaisten erityisruokavalioasioissa ollaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan, joka tiedottaa tarvittavasta ruokavaliomuutoksesta ruokapalvelun henkilöstölle.

Eettisten ruokavalioiden toteutuksessa kunnioitetaan vanhempien vakaumusta. Lääkärintodistukset toimitetaan kouluissa terveydenhoitajalle ja muissa yksiköissä ruoanjakohenkilökunnalle.

Ruokapalvelukeskuksesta on mahdollisuus saada ravitsemusneuvontaa erilaisissa ravitsemukseen liittyvissä kysymyksissä esim. koskien juuri erityisruokavalioita.

Erityisruokavalioiden osalta vastuuhenkilönä toimii ensisijaisesti ruokapalveluesimies vs. Päivi Hänninen.


YHTEYSTIEDOT

Ivalon valmistuskeittiö
Ruokapalveluesimies
Päivi Hänninen, puh. 040 747 5961