Yksinyrittäjien koronatuki Inarin kunnassa

Työ- ja elinkeinoministeriön yksinyrittäjien koronatukihaku on avautunut Inarin kunnassa. Yksinyrittäjille, joiden YTJ-rekisterin mukainen kotikunta on Inari, on osoitettu jaettavaksi 426 515 euroa. Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuettavia kustannuksia ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yksinyrittäjien tukea ei ole tarkoitettu yrittäjän palkkaan eikä investointeihin. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat 16.3.–31.8.2020 välillä. Työ- ja elinkeinoministeriö päivittää sivujaan, ja hakijoiden kannattaa lukea erityisesti ministeriön Kysymyksiä ja vastauksia -sivu.

Hakulomakkeet

- Hakulomake (.doc)

- Hakulomake (.pdf)

Tarkistuslista

Näitä tietoja tarvitset hakiessasi yksinyrittäien koronatukea kunnalta:

___ Yritykseni kotipaikka on INARI
___ Olen yksinyrittäjä
___ Olen päätoiminen yksinyrittäjä

___ Yritykseni ei ole maa-, kala- ja metsätalouden yritys eikä toiminta ole maataloustuotteiden jalostusta (ei MYEL-vakuutettu vaan YEL-vakuutettu)
___ Koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yritykseni taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen
___ Yritystoimintani on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa
___ Yritykselläni ei ole rekisteriin merkittyä verovelkaa / Yritykselläni on rekisteriin merkittyä verovelkaa. Yritykselläni on voimassa oleva maksujärjestely.

___ Jatkan yritystoimintaani koronaepidemian jälkeen
___ Yrityksen de minimis -raja ei ylity

___ En ole saanut samaan tarkoitukseen (koronaan liittyen) tukea muualta (esim. Business Finland tai Ely-keskus)
___ Kaikki tarvittavat liitteet ovat hakemuksessa mukana, myös verovelkatodistus
___ Annan luvan siihen, että päätös toimitetaan ilmoittamaani sähköpostiosoitteeseen

___ Olen merkinnyt pankkiyhteydeksi yritykseni virallisen pankkitilin

Avustus on tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. Lisäksi hakija on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Avustukseen ei vaikuta muut sivutulot kuten palkka- ja eläketulot (muutos 27.5.2020).

Yksinyrittäjien koronatuen hakulomake

- Hakulomake (.pdf)
- Hakulomake (.doc)
- Koronatuen hakuohjeet (.pdf) ilman hakulomaketta

Huom! Hakulomaketta on päivitetty 18.4.2020 ja 4.5.2020, sillä Työ- ja elinkeinoministeriöstä on tullut uusia tarkennuksia ehtoihin ja lomakkeen sisältöön.

Inarin kunta myöntää avustusta yrityksille, joiden kotipaikka on Inari

Inarin kunta myöntää yksinyrittäjien avustusta vain niille yrityksille, joiden kotipaikaksi on merkitty YTJ-rekisterissä Inari. Ennen hakemusta tarkista yrityksesi kotipaikka YTJ:stä (https://www.ytj.fi). Yrittäjien tulee itse huolehtia tietojensa ajan tasalla olemisesta YTJ-rekisterissä, sillä tiedot eivät muutu sinne automaattisesti.   

Avustusta voidaan myöntää koko maassa, mutta avustuksen käytännön valmistelu on myönnetty kunnille.

Yksinyrittäjä

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Tämä tarkoittaa, että yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Myös freenlance- yrittäjä voi saada avustusta, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Päätoiminen yrittäjä

Yksinyrittäjätuen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys, jolloin ei tule olla muuta tuloa, kuten palkkatuloa työsuhteesta. Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä (hakemuksessa kysytään YEL-vakuutuksen numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee soittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen

Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki. Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta.


Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli on kysymys sesonkiluonteisesta yritystoiminnasta, voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä.

Edellytykset kannattavaan toimintaan

Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa.

Yritystoiminnan jatkuminen koronaepidemian jälkeen

Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Hakijaa pyydetään vakuuttamaan myös, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi. Huomautamme, että investointeja ei hyväksytä kustannuksiksi.

Verovelkatodistus ja mahdollinen verovelan maksusuunnitelma

Yksinyrittään hakulomakkeen liitteenä tarvitaan myös verovelkatodistus. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kaikkien hakijoiden tulee lähettää verovelkatodistus, vaikka itse tiedättekin, ettei teillä ole verovelkaa. 

Verovelkatodistuksen saa ladattua maksutta Verohallinnon OmaVero-palvelun kautta seuraavasti: .
>> Mene www.vero.fi/omavero
>> Kirjaudu palveluun > Omat veroasiat, valitse otsikon "Toiminnot" alta "Kaikki Toiminnot" > Todistukset > Verovelkatodistus ("Vain kerran > Lähetä") > Avaa verovelkatodistus > Todistus tulee näkyviin ja saat tallennettua sen omalle koneellesi pdf-muodossa.

Liitteet

Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen

- Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus 
- Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
- Todistus veroveloista  ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

De minimis -ehto

Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen. 

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Rahoitusta ei voi hakea investointeihin.


Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä

Muuta huomioitavaa

Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti. Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.


Avustusta ei voi saada samaan tarkoitukseen, kuten korona-ajan häiriöihin useasta eri tukimuodosta (Business Finland - Ely-keskus - Yksinyrittäjätuki)

Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea yrityksen kotikunnasta. 

Inarin kunnan hakulomakkeet

- Hakulomake (.pdf)
- Hakulomake (.doc)
- Koronatuen hakuohjeet (.pdf) 
Huom! Hakulomakkeita ja -ohjeita on päivitetty 18.4.2020 Työ- ja elinkeinoministeriöltä saatujen tarkennusten johdosta.

Palautusosoite: Palauta hakemus sähköpostilla osoitteeseen yritystuki@inari.fi


Muistathan lähettää hakemuksen lisäksi kaikki liitteet (myös verovelkatodistus). 
Ethän lähetä hakulomaketta henkilöstön omiin sähköpostiosoitteisiin vaan pelkästään yllä mainittuun osoitteeseen

Hakuprosessi

Palautettuanne hakemuksenne liitteineen yritystuki@inari.fi -sähköpostiosoitteeseen, hakijalle tulee vastaanottoviesti. Hakemusten käsittelyaikaan vaikuttaa hakemusten määrä ja itse hakemusten tietojen sisältö. Tarvittaessa avustuksia käsittelevät henkilöt pyytävät lisätietoja, joita odotetaan saatavan viiden (5) arkipäivän kuluessa. Mikäli lisätietoja ei tule, se ei estä päätöksentekoa (päätös tehdään annettujen tietojen perusteella). Avustus tulee hakijan antamalle tilille noin kahden arkipäivän kuluessa päätöksentekemisestä. Inarin kunnassa kunnanhallitus on valtuuttanut elinkeinojohtajan tekemään avustuspäätökset. Mikäli hakemus on kielteinen, hakijalle tulee viranhaltijapäätös perusteluineen ja valitusohjeineen.

Teitä palvelee tukiasioissa Inarin kunnan Elinkeinot & kehitys Nordican henkilöstö:

Samuli Mikkola, elinkeinojohtaja, samuli.mikkola@inari.fi, p. 040 635 9101
Marja Männistö, kehittämiskoordinaattori, marja.mannisto@inari.fi, p. 0400 231 765
Sanna Aikio, yritysneuvoja, sanna.aikio@inari.fi, p. 045 610 1225
Eila Rimpiläinen, kv. asioiden koordinaattori, eila.rimpilainen@inari.fi, p. 040 562 0620

Yksinyrittäjän tuen saaneiden tiedot

Yksinyrittäjien tuet ovat julkisia. Päätökseen ei sisällytetä liike- tai ammattisalaisuuksia eikä muita salassa pidettäviä tietoja, joita hakemus voi sisältää. 

Muut ns. koronatuet yrityksille

* Yritykset, jotka työllistävät itsensä lisäksi enintään neljä henkilöä, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta ELY-keskuksesta (Yrityksen kehittämisavustus
koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä) ja

* yritykset, jotka työllistävät viisi henkilöä tai enemmän, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta (liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta.

- Avustusta ei voi saada samaan tarkoitukseen, kuten korona-ajan häiriöihin useasta eri tukimuodosta (Business Finland - Ely-keskus - Yksinyrittäjätuki)

LISÄTIETOA

TEM:n sivujen Usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastauksia:  https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Lisää tietoa: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille