Kylätilaisuudet

Hankkeessa järjestetään yhteensä neljä kylätilaisuutta.

Ensimmäinen kylätilaisuus järjestettiin 4.2.2020 Inarin kirkonkylällä.

Kylätilaisuuden vetäjänä toimi FCG Oy:n Markku Nissi ja tilaisuudessa käsiteltiin matkailun haittoja, hyötyjä sekä kyläläisten tulevaisuuden haaveita ja pelkoja.

Toinen kylätilaisuus järjestettiin 17.9.2020 Nellimissä.

Kylätilaisuudessa esiteltiin hanketta sekä käytiin läpi nellimläisten vastauksia kyläkyselyyn. Näiden lisäksi käytiin keskustelua hankkeessa muodostettavasta toimintamallista nykyisessä keskeneräisessä vaiheessaan sekä erityisesti matkailualan ja paikallisväestön keskustelufoorumin muodosta.

Nellimin kylätilaisuus -kutsu

Kolmas kylätilaisuus järjestetään loka-marraskuussa Inarissa/Nellimissä

Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Neljäs kylätilaisuus järjestetään marras- joulukuussa Inarissa/Nellimissä

Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.