Kylätilaisuudet

Hankkeessa järjestetään yhteensä neljä kylätilaisuutta.

Ensimmäinen kylätilaisuus järjestettiin 4.2.2020 Inarin kirkonkylällä.

Kylätilaisuuden vetäjänä toimi FCG Oy:n Markku Nissi ja tilaisuudessa käsiteltiin matkailun haittoja, hyötyjä sekä kyläläisten tulevaisuuden haaveita ja pelkoja.

Koronaviruksen seurauksena loput kolme kylätilaisuutta pidetään syksyllä 2020.