Inarijärven aarteet, kansainvälisen kestävän matkailun toimintamalli -hanke

Hankkeen kesto 1.11.2019–31.12.2020

Inarijärven aarteet –hankkeen päätavoitteina on luoda Inarijärven toiminta-alueelle kansainvälisen kestävän matkailun toimintamalli sekä jakaa ymmärrystä ja tietoa kestävän kehityksen mahdollisuuksista matkailuyrityksille ja paikallisyhteisölle. Inarijärven helmet –toiminta-alueeksi on valikoitunut itse Inarijärvi ja järven vaikutuspiiri, koska kyseisen alueen toimijat olivat hankesuunnittelun ja toimenpiteiden ideoijina. Alueen toimijat ilmaisivat keskeisimmäksi tarpeeksi ja pääkehittämiskohteeksi kestävän matkailun toimenpiteiden jalkauttamisen käytäntöön. Matkailu on Inarissa äärimmäisen kansainvälistä ja juuri siksikin hankkeessa selvitetään eritoten kansainvälisten asiakkaiden arvoja ja tarpeita.


Hankkeessa käsitellään kaikkia kestävän kehityksen osa-alueita eli sosiaalista, kulttuurista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä infopakettien ja suunnittelutyöpajojen kautta. Toimintamalli sisältää mallin alueen tahtotilasta missä alue haluaa olla vuoteen 2035 mennessä, tulevista kansainvälisistä asiakkaista, kilpailukyvystä, kestävän kehityksen profiilista ja saavutettavuudesta. Merkittävä osa hanketta on kerätä yhteen visionääriset investointitarpeet sekä tiedostaa tiedon lisäämisen ja toiminnan tehostamisen tarpeet. Vastuullisen toiminnan infopakettien teemoina ovat rakentaminen, luonto, liikkuminen, aluekehittäminen, talous, tuotekehitys, kansainvälinen markkinointi, vuorovaikutus paikallisten kanssa, saamelaismatkailun eettiset säännöt ja turvallisuus. Hanketyö tehdään kestävään kehitykseen ja aluesuunnitteluun erikoistuneiden asiantuntijoiden vetämissä työpajoissa.


Inarijärven kestävän matkailun toimintamalli tehdään paikallisten elinkeinojen harjoittajien, asukkaiden, matkailijoiden ja muiden vierailijoiden ja muiden toimijoiden kanssa yhdessä työpajatyönä.


Hankkeen toteutusaika on 1.11.2019 – 31.12.2020. Hankkeen hallinnoijana toimii Inarin kunnan Elinkeinot & kehitys Nordica ja hanketoimijoita ovat Inarin kyläyhdistys, Nellim-Paatsjoen kyläyhdistys ja alueen 25 mikro- ja pienyritystä. Hankkeen budjetti on 81 055,69 euroa ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuki kanavoitui Leader Pohjoisin Lapin kautta alueelle.

Hankekoordinaattorina aloitti 1.1.2020 inarilainen Elina Ahola.

Hankkeen ohjausryhmä: Marja Männistö (pj)/Inarin kunta, Pirjo Seurujärvi (vpj)/Metsähallitus, Kirsi Suomi/Saamelaiskäräjät, Satu Gahmberg/Saamelaisalueen koulutuskeskus, Jouko Lappalainen/Yrittäjien edustaja , Antero Isola/rahoittajan eli Leader Pohjoisin Lappi ry ja Marja Kumpuniemi (Inari-Saariselkä Matkailu Oy)

Hankkeen :

-  1. infoluento kestävästä matkailusta pidettiin 20.11.2019 klo 12.00-15.00 Siidan auditoriossa. Tilaisuuden vetäjänä oli AK Lukkarilasta Anne Lukkarila. www.aklukkarila.com

- 1. työpaja hanketoimijoille pidetään ti 4.2.2020 Sajoksessa Inarissa. Vetäjänä FCG Oy/Markku Nissi
- 1. kylätilaisuus pidetään ti 4.2.2020 klo 17-20 Hotelli Inarissa. Vetäjänä FCG Oy/Markku Nissi

Yhteystiedot 1.1.-31.12.2020: 

Inarin kunta / Elinkeinot & kehitys Nordica
Elina Ahola, hankekoordinaattori,

elina.ahola@inari.fi
GSM 040 821 2362

Hankkeen asiakirjat ja materiaalit

Hankesuunnitelma

Infoluennot:

1. Ensimmäinen työpaja to 20.11.2019; teemana kestävä matkailu yleisesti

Luentomateriaali 1

Luentomateriaali 2

Luentomateriaali 3

Työpajat: 

 Työpaja 4.2.2020 klo 12-15 Inarissa

Kylätilaisuudet

Kylätilaisuus 4.2.2020 klo 17-20 Inarissa