Ammatti omasta kunnasta

Elinkeinot & kehitys Nordica tukee yritys- ja hankepalvelujen lisäksi työelämän osaamisen, ammattitaidon ja koulutuksen kehittämistä Inarin kunnassa. Tärkeä osa toimintaa on läheinen yhteys elinkeinoelämän ja alueen yrittäjien kanssa. Osaamisen ja kehittämisen mahdollisuuksia tuodaan esille myös erilaisten tapahtumien avulla. 


Inarissa on tehty eri oppilaitosten välistä yhteistyötä ja jos saadaan koulutusmahdollisuuksia alueelle etänä, parantavat ne oppimismahdollisuuksia. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua antaa Lapin TNO-koordinaatioverkosto, johon myös Inarin kunta kuuluu. 


Lisätietoa saa Elinkeinot & kehitys Nordicasta kehittämiskoordinaattori Marja Männistöltä, marja.mannisto@inari.fi, puh 0400-231765.

Ammatillinen- ja aikuiskoulutus Inarin kunnassa:

- Koulutustarjonta
- Lyhytkurssit

- Lapin oppisopimuskoulutuskeskus

- Lapin yliopisto       
- Ikääntyvien yliopisto                                             

- Oulun yliopisto
                                                    

- Diakoniammattikorkeakoulu

- Haussa oleva työvoimakoulutus Inarissa

AMMATILLINEN- JA AIKUISKOULUTUS MUUALLA LAPISSA:

- Lapin ammattiopisto (LAO)
- Lapin Matkailuopisto
- Lapin urheiluopisto  

                      

- Lapin ammattikorkeakoulu                        

      

- Ammattiopisto Lappia 

- Lapin kesäyliopisto

- Lapin urheiluopisto 

-Rovala-Opisto

- Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI)

- Pohjoisen Kulttuuri-Instituutti
- Lapin korkeakoulukirjasto 
- Aikuiskoulutuspalvelut

-

Opintopolku.fi  on Opetushallituksen
opintoportaali