Vaikuttamistoimielimet

Inarin kunnan vaikuttamistoimieliminä toimivat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielimet huolehtivat tiettyjen kuntalaisryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Nuorisovaltuusto

Kuntalain (410/2015 § 26) mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä

Nuorisovaltuuston kokoonpano lukuvuonna 2019 - 2020

Ivalon yläaste
Lotta Muhonen
Roope Portti
Angelina Patokallio
Inka Lappalainen, varalla
Inarin koulu
Ella Kämäräinen, sihteeri
Pinja Loponen
Kaisla Suominen, varalla, varasihteeri
Hilda Musta, varalla
Ivalon lukio
Sara Brilli, puheenjohtaja
Melina Törmänen, varapuheenjohtaja
Lauri Niemelä
Samuel Rodgers, varalla
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Jenni Salmela
Veeti Puttonen
Sevettijärven koulu
Markus Porsanger
Maija Leivo, varalla

Vanhusneuvosto

Kuntalain (410/2015 § 27) mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto 2017 - 2020

Kunnanhallituksen päätös 4.9.2017 § 297 ja 4.12.2017 § 400

Varsinainen jäsen Varajäsen
Savela Ritva Tanhua Kaisa
Kyttä Eero Pennanen Salme
Akujärvi Sisko Jääskeläinen Eija
Jefremoff Irja Silventoinen Eija
Tanhua Kyllikki Muotkajärvi Pirkko
Mikkonen Varpu Siivikko Paavo

Halmeaho Katriina, laitoshoidon johtaja Laiti Mirja, avohoidon johtaja

Sipola-Kellokumpu Riitta, palveluohjaaja, sihteeri, puh. 040 779 2861.

Vammaisneuvosto

Kuntalain (410/2015 § 28) mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvosto 2017 - 2020

Kunnanhallituksen päätös 3.7.2017 § 242, 4.12.2017 § 399 ja 15.1.2018 § 5

Edustettava taho Varsinainen jäsen Varajäsen
Sosiaali- ja terveystoimi Mikko Keränen Laura Tanhua
Sivistyslautakunta Ritva Savela
Tekninen lautakunta Kari Tammela
Inarin-Utsjoen Kuuloyhdistys ry Ritva Hirvelä Taimi Seurujärvi
Pohjois-Lapin Hengitysyhdistys ry Minna Honkanen Sirpa Lakotieva
Lapin Näkövammaiset ry Vappu Tanhua
Inarin-Utsjoen Diabetesyhdistys Anneli Kuhmonen Pertti Ananin
Inarin Kehitysvammaisten Tuki ry Pirjo Erola Paula Mikkonen
Inarin Sydänyhdistys ry Heimo Pennanen Timo Junttila
Ínarin-Utsjoen Reumayhdistys ry Irja Mikkola Tuula Lunder-Jaskari