Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit ovat meille ennen kaikkea lähidemokratiaa edustavat vaalit, joissa valitaan ne päättäjät, jotka ovat lähimpänä jokapäiväistä arkeamme. Kaiken takana on kunta!

Kuntavaaleissa valittavat kuntien valtuustot päättävät kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palveluiden käyttämisestä. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Vuoden 2021 kuntavaaleissa Inarin kunnan valtuustoon valitaan 27 valtuutettua ja heille varavaltuutetut. 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestysaika kotimaassa on keskiviikosta tiistaihin 26.5.-8.6.2021.

Tästä löydät kuntavaaliehdokkaat:
INARIN KUNNAN KUNTAVAALIEHDOKKAAT 

Tietoa puolueille kunnan järjestämistä ulkomainospaikoista Saariselällä, Ivalossa ja Inarin kirkonkylällä.
Tietoa kuntavaaleista löydät Oikeusministeriön vaalit.fi- sivulta.  

Äänioikeus ja äänestäminen

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö. Lue tarkempi määrittely äänioikeudesta ja äänioikeusrekisterin muodostumisesta tältä Oikeusministeriön www.vaalit.fi- sivustolta. 

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin

Vaalitoimitus sunnuntaina 13.6.2021

Vaalitoimitus suoritetaan sunnuntaina 13. päivänä kesäkuuta 2021 klo 9.00 – 20.00 alla luetelluissa paikoissa:

Ivalon äänestysalue
Inarin kunnantalo

Törmäsen äänestysalue
Törmäsen Keidas

Nellimin äänestysalue          
Erähotelli Nellim

Inarin äänestysalue              
Inarin saamelaiskirjasto/Sajos

Kaamasen äänestysalue       
Kaamasen kievari

Sevettijärven äänestysalue  
Sevettijärven koulu

Äänestäminen ennakkoon

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.Ennakkoäänestyspaikat ja aikataulu ajalla 26.5.-8.6.2021

    Inarin kunnan pääkirjasto, Ivalo
    Piiskuntie 4
    Ivalo
    
   keskiviikosta 26.5.-tiistaihin 8.6.
   arkipäivinä ma-pe klo 9.00-18.00
   lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00-16.00
    
    Inarin saamelaiskirjasto / Sajos    
    Menesjärventie 2 A
    Inari
        
    ke - to    26.-27.5.2021    klo 10 - 17
    pe                 28.5.2021   klo 10 - 16
    ma - ti    31.5.-1.6.2021    klo 12 - 19

    ke - to    2.-3.6.2021        klo 10 - 17
    pe              4.6.2021        klo 10 - 16
    ma - ti    7.-8.6.2021        klo 12 - 19
    
    Kiertävän äänestysauton (kirjastoauto) pysäkit ja aikataulu:

    Maanantai 31.5.2021     Lisma, Menesjärvi,  Lemmenjoki, Kaamanen
      
    Lisma                 klo   9.00 - 10.00
    Lemmenjoki       klo 11.00 - 13.00
    Menesjärvi         klo 13.30 - 15.00
    Kaamanen         klo 16. 00- 20.00
    
    Tiistai 1.6.2021    Näätämö, Sevettijärvi, Partakko
    
    Näätämön kauppa    klo 10.00 - 13.00
    Sevetin koulu            klo 13.30 - 15.00
    Supru                        klo 15.30 - 16.00
    Partakko, Jounila      klo 16.30 - 17.30
    
    Keskiviikko 2.6.2021    Riutula-Angeli
    
    Keisilahti                       klo 10.00 - 11.30
    Seittimukka                   klo 11.45 - 13.00
    Terstontien tienhaara    klo 13.15 - 14.30
    Angeli                            klo 16.00 - 19.00

    Torstai 3.6.2021     Nellim ja Saariselkä

    Erähotellin piha-alue     klo 10.00 - 12.00
    Siulan piha-alue            klo 14.00 - 20.00

    Perjantai 4.6.2021    Saariselkä
  
    Siulan piha-alue    klo 10.00-18.00    

 Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määräin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse yleiseen ennakkoäänestys- eikä vaalipäivän äänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysalueen  äänioikeusrekisteriin hänet on merkitty.Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestysaikana.

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16.00 mennessä Inarin kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, sähköpostitse anne-marie.kalla@inari.fi tai puhelimitse 040 7230697.  Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.  Inarin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Piiskuntie 2, 99800 IVALO

 Lomakkeita kirjallista ilmoitusta varten on saatavana Inarin kunnantalon neuvonnassa arkisin klo 9-15 ja se on tulostettavissa tässä: Kotiäänestyslomake

Laitosäänestys

Laitosäänestys terveyskeskuksen vuodeosastolla, palvelukoti Männikössä, palvelukeskus Koivikossa sekä Attendo Aurora hoivakodissa suoritetaan ennakkoäänestysaikana erikseen sovittavana ajankohtana.

Kirjeäänestys ulkomailta

Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Äänestäjä tilaa itse materiaalin. Lisätietoa: https://vaalit.fi/kirjeaanestys

Inarin kunnan keskusvaalilautakunta

Vaalijärjestelyjen yhteyshenkilö Inarin kunnassa:  

Anne-Marie Kalla
keskusvaalilautakunnan sihteeri
anne-marie.kalla@inari.fi
p. 040 723 0697         


 

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: