kuntavaalien 2021 logo

Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa valittavat kuntien valtuustot päättävät kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palveluiden käyttämisestä. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Vuoden 2021 kuntavaaleissa Inarin kunnan valtuustoon valitaan 27 valtuutettua ja heille varavaltuutetut. 

Ehdokashakemuksen tekeminen

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 (40. päivänä ennen vaalipäivää) ennen kello 16. Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista. 

Vaalikelpoisuus ja ehdokasasettelu
Kuntavaalien ehdokasasettelulomakkeet

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa


Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 26.2.2021
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 7. - 13.4.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 7. - 10.4.2021
 • vaalipäivä: 18.4.2021
 • tulosten vahvistaminen: 21.4.2021 
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 25.2.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.


Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 7. - 13.4.2021.
Kuntavaalien 2021 yleiset ennakkoäänestyspaikat Inarin kunnassa 

 • Pääkirjasto, Ivalo
 • Saamelaiskirjasto, Inarin kirkonkylä
 • Kirjastoauto ennakkoäänestysautona kiertää kyliä

Inarin kuntavaaliehdokkaat ( vahvistetaan tässä 18.3.2021 jälkeen)

VAALISUNNUNTAI 18.4.2021

Vaalitoimitus suoritetaan sunnuntaina 18 päivänä huhtikuuta 2021 klo 9.00 – 20.00. (Aikataulut ja paikat vahvistetaan myöhemmin) 

001 Ivalon äänestysalue Inarin kunnantalo
003 Törmäsen äänestysalue Törmäsen koulu
005 Nellimin äänestysalue Erähotelli Nellim
007 Inarin äänestysalue Inarin saamelaiskirjasto, Sajos
008 Kaamasen äänestysalue Kaamasen kievari, rivitalo as.
011 Sevettijärven äänestysalue Sevettijärven koulu

Kotiäänestys ennakkoäänestysaikana 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määräin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse yleiseen ennakkoäänestys- eikä vaalipäivän äänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysalueen äänioikeusrekisteriin hänet on merkitty. 

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.
Inarin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Piiskuntie 2, 99800 IVALO, inari@inari.fi
Lomakkeita kirjallista ilmoitusta varten on saatavana Inarin kunnantalon neuvonnassa virka-aikana sekä kunnan kotisivulla www.inari.fi

Oikeusministeriön vaalisivut

Oikeusministeriön vaalisivuille on koottu tietoa yleisistä vaaleista, kansanäänestyksistä, puolueista sekä kansalaisten osallistumisesta yleensä. Sivuilla julkaistaan myös vaalien tulostiedot ja muuta vaaleihin liittyvää tilastotietoa.
www.vaalit.fi

Inarin kunnan keskusvaalilautakunta

Vaalien toimittamisesta Inarin kunnassa vastaa keskusvaalilautakunta, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo. sähköposti: inari@inari.fï
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Anne-Marie Kalla, anne-marie.kalla@inari.fi p. 040 723 0697

Keskusvaalilautakunta

Pekka Välitalo, puheenjohtaja
Heli Aikio, varapuheenjohtaja
Kalervo Maununen
Eila Jääskeläinen
Maijukka Pyykkö

Varajäsenet (kutsumajärjestyksessä)

1.Tapio Ulvinen
2.Veikko Tarvainen
3.Kaisa Tanhua
4.Riitta Näkkäläjärvi
5.Eila Kallioinen

Vuoden 2021 kuntavaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston vuoden 2017 alussa asettama keskusvaalilautakunta.

 

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: