Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26. päivänä toukokuuta 2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15.-21.5.2019

Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja

b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja

b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai

b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Kuulutukset

Europarlamenttivaalit 2019 Inarin kunnassa

Europarlamentvaaljah 2019 Aanaar kieldâst

Europarlameantaválggat 2019 Anára gielddas

Europarlameʹnttvaal 2019 Aanar kååʹddest

Äänestäminen vaalipäivänä 26.5.2019

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin.Vaalipaikat ovat auki klo 9.00- 20.00

Äänestysalue                                 Paikka

001 Ivalon äänestysalue                  Inarin kunnantalo

003 Törmäsen äänestysalue           Törmäsen keidas

005 Nellimin äänestysalue               Erähotelli Nellim

007 Inarin äänestysalue                   Inarin koulu

008 Kaamasen äänestysalue           Kaamasen kievari, rivitalo as.

011 Sevettijärven äänestysalue       Sevettijärven koulu

Äänestäminen ennakkoon

Ennakkoäänestyspaikat ja aikataulu Inarin kunnassa

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys kotimaassa 15.-21.5.2019 ja ulkomailla 15.-18.5.2019.Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat kunnantalo Ivalossa, Saamelaiskirjasto Sajos Inarissa. Kirjastoauto kiertää äänestysautona Inarin kunnan kylissä neljänä arkipäivänä. Terveyskeskuksessa, palvelukoti Männikössä, Koivikossa sekä Attendo Aurorassa ennakkoäänestys toimitetaan sovittuna ajankohtana.

Lisäksi kotiäänestykset sovitaan erikseen.

Ilmoittaudu kotiäänestykseen tiistaihin 14.5.2019 klo 16.00 mennessä p. 040 188 7111 tai lähettämällä lomake: Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

Kotiäänestyslomake

EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA AIKATAULUT INARIN KUNNASSA

Oikeusministeriön maksuton palvelunumero äänestäjille: 0800 94770

Vaalien ulkomainonta Inarin kunnassa


Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien käytännön ennakkojärjestelyt ja ennakkoäänien laskennan kunnassa

Vaalilautakunnat

Vaalilautakunnat vastaavat vaalin toimittamisesta varsinaisena vaalipäivänä 26.5.2019 omilla äänestysalueillaan

Oikeusministeriön vaalisivut (kaikki vaaleista)