Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14. päivänä huhtikuuta 2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3.-9.4.2019

Äänioikeus

Vuoden 2019 eduskuntavaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Kuulutukset

Eduskuntavaaleista 2019 Inarin kunnassa

Ovdâskoddevaaljah 2019 Aanaar kieldâst

Riikkabeaiválggat 2019 Anára gielddas

Riikkpeei'v-vaal 2019 Aanar kåå'ddest

Äänestäminen vaalipäivänä 14.4.2019

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin.Vaalipaikat ovat auki klo 9.00- 20.00


Äänestysalue                                   Paikka

001 Ivalon äänestysalue                  Inarin kunnantalo

003 Törmäsen äänestysalue           Törmäsen keidas

005 Nellimin äänestysalue               Erähotelli Nellim

007 Inarin äänestysalue                   Inarin koulu

008 Kaamasen äänestysalue          Kaamasen kievari, rivitalo as.

011 Sevettijärven äänestysalue       Sevettijärven koulu

Äänestäminen ennakkoon

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys kotimaassa 3.-9.4.2019 ja ulkomailla 3.-6.4.2019.Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat kunnantalo Ivalossa, Saamelaiskirjasto Sajos Inarissa. Kirjastoauto kiertää äänestysautona Inarin kunnan kylissä neljänä arkipäivänä. Terveyskeskuksessa, palvelukoti Männikössä, Koivikossa sekä Attendo Aurorassa ennakkoäänestys toimitetaan sovittuna ajankohtana. Lisäksi kotiäänestykset sovitaan erikseen.

Ilmoittaudu kotiäänestykseen 2.4.2019 klo 16.00 mennessä p. 040 188 7111 tai lähettämällä lomake: Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

Kotiäänestyslomake


EDUSKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA AIKATAULUT INARIN KUNNASSA

Oikeusministeriön maksuton palvelunumero äänestäjille: 0800 94770


Vaalien ulkomainonta Inarin kunnassa
Kunnanhallituksen päätös ulkomainonnasta

Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien käytännön ennakkojärjestelyt ja ennakkoäänien laskennan kunnassa
Vaalilautakunnat
 Vaalilautakunnat vastaavat vaalin toimittamisesta varsinaisena vaalipäivänä 14.4.2019 omilla äänestysalueillaan

Oikeusministeriön vaalisivut (kaikki vaaleista)